Kamerstukken

Zoekresultaten (468.946)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 11 oktober 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag van

2022D39509

Overige Kamerstukken

Verzoek van de leden Michon-Derkzen en Ellian (VVD) om het commissiedebat over de JBZ-raad (algemeen deel) van aanstaande woensdag om te zetten naar een schriftelijk overleg

Verzoek van de leden Michon-Derkzen en Ellian (VVD) om het commissiedebat over de JBZ-raad (algemeen deel) van aanstaande woensdag om te zetten naar een schriftelijk overleg. Van: Pluijm, R.A.P.A. van der (Rik) Verzonden: donderdag 6 oktober 2022 10:35 Aan: Commissie J&V Onderwerp: E-mailprocedure SO JBZ Beste griffie, Namens Ingrid en Ulysse de

2022D39984

Overige Kamerstukken

Sprekerslijst

Sprekerslijst. ________________________________________________________________ VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie JA21 D66 = Democraten 66 SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij PVV = Partij voor de Vrijheid DENK CDA = Christen-Democratisch Appèl Volt SP = Socialistische Partij Fractie Den Haan PvdA = Partij van de Arbeid BBB

2022D39966

Moties

Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Mahsa Amini (t.v.v. 21501-20-1834)

Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Mahsa Amini (t.v.v. 21501-20-1834). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 21 501-20 Europese Raad Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 1834 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D39982

Overige Kamerstukken

Beslisnota nieuwe aanbiedingsbrief nota van wijziging Belastingplan 2023

Beslisnota nieuwe aanbiedingsbrief nota van wijziging Belastingplan 2023.

2022D39991

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. / / Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl datum 6 oktober 2022 betreft

2022D39983

Brieven regering

Ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2023

Ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2023. Ramingstoelichtingen Op 4 oktober 2022 heb ik uw Kamer de nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 gestuurd, inclusief aanbiedingsbrief. In de aanbiedingsbrief wordt verwezen naar certificeringen van het CPB. Daarbij horen ook ramingstoelichtingen. Een deel van deze

2022D39989

Overige Kamerstukken

Totaal ramingstoelichtingen

Totaal ramingstoelichtingen.

2022D39990

Overige Kamerstukken

Brief naar aanleiding van uitspraak in kort geding COA

Brief naar aanleiding van uitspraak in kort geding COA. Van: Dijk, D.P. van Verzonden: donderdag 6 oktober 2022 11:25 Aan: Brood, A.M. (Anne) CC: Piri, K.P. (Kati); Kröger, S.; Huis in 't Veld, T. ; Middeljans, Jarre Onderwerp: E-mailprocedure brief n.a.v. uitspraak in kort geding COA Geachte Voorzitter, beste collega’s Vanochtend heeft

2022D39988

Overige Kamerstukken

Verzoek van de leden Michon-Derkzen en Ellian (VVD) om het commissiedebat over de JBZ-raad (algemeen deel) van aanstaande woensdag om te zetten naar een schriftelijk overleg

Verzoek van de leden Michon-Derkzen en Ellian (VVD) om het commissiedebat over de JBZ-raad (algemeen deel) van aanstaande woensdag om te zetten naar een schriftelijk overleg. Van: Pluijm, R.A.P.A. van der (Rik) Verzonden: donderdag 6 oktober 2022 10:35 Aan: Commissie J&V Onderwerp: E-mailprocedure SO JBZ Beste griffie, Namens Ingrid en Ulysse de

2022D39981

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 5 oktober 2022 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 5 oktober 2022. Den Haag, 6 oktober 2022 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 20, 41 BuZa i.v.m. agendapunt 9, 10, 11, 12, 13, 14 EU i.v.m. agendapunt 11, 15, 39, 40 EZK i.v.m. agendapunt

2022D39971

Moties

Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over een gezamenlijke veroordeling van de gruwelijkheden van het Iraanse regime (t.v.v. 21501-20-1833)

Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over een gezamenlijke veroordeling van de gruwelijkheden van het Iraanse regime (t.v.v. 21501-20-1833). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 21 501-20 Europese Raad Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 1833 Voorgesteld De Kamer, gehoord de

2022D39978

Overige Kamerstukken

Aan de minister en de staatssecretaris van Financiën - Verzoek voor informatie over het voornemen om de energiebelasting te wijzigen en over hoe dit voornemen zich verhoudt tot mogelijke wijzigingen en de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023

Aan de minister en de staatssecretaris van Financiën - Verzoek voor informatie over het voornemen om de energiebelasting te wijzigen en over hoe dit voornemen zich verhoudt tot mogelijke wijzigingen en de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023.

2022D39929

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk VI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk VI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. / / Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl datum 6 oktober 2022 betreft Aandachtspunten bij

2022D39883

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over de internationale campagne om de klimaatcrisis naar het Internationale Gerechtshof (ICJ) te brengen

Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over de internationale campagne om de klimaatcrisis naar het Internationale Gerechtshof (ICJ) te brengen. Ministerie van Buitenlandse Zaken Onze Referentie BZDOC-105988321-43 Ministerie van Buitenlandse Zaken Onze Referentie BZDOC-105988321-43 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses

2022D39890

Naar boven