Kamerstukken

Zoekresultaten (521.772)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023. DEFINITEF OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Woensdag 20 december 2023, bij aanvang procedurevergadering om 10.15 uur: het lid SAHLA (D66)...

2023D44188

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister van Financiën zal de Kamer zo mogelijk voor het zomerreces informeren over de eindafweging ten aanzien van mogelijke juridische of andere vervolgstappen inzake KLM naar aanleiding van de bevindingen van de staatsagent

TZ202306-119

Toezeggingen

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen)

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen). De minister zeg toe in de volgende stand van zakenbrief inzake netcapaciteit in te gaan op de juridische mogelijkheden rond stikstof en investeringsplannen

TZ202309-097

Toegezegd aan Kröger, S.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen)

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen). De minister zegt toe de kamer extra te informeren over het diplomatieke werk rond fossiele subsidies in o.a. het verslag over de aankomende Energieraad

TZ202309-094

Toegezegd aan Boucke, R.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad). De minister informeert de Kamer zo spoedig mogelijk of, en zo ja wanneer, de Autoriteit Consument & Markt onderzoek kan doen naar ontwikkelingen van spaartarieven in Nederland.

TZ202309-063

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting. De minister stuurt voor de behandeling van de begroting BZK een brief over de dekking/uitvoering van een doorbouwgarantie. Dat is naar aanleiding van een motie van Grinwis c.s.

TZ202310-005

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022. De minister zegt toe na de Raad Buitenlandse Zaken terug te komen op mogelijkheden voor wat betreft de naleving sancties.

TZ202212-050

Brieven regering

Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023 en ontwikkelingen in de EU-besprekingen over CommissievoorstelVerordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023 en ontwikkelingen in de EU-besprekingen over CommissievoorstelVerordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Verslag Met deze brief informeer ik de Kamer over de Landbouw- en Visserijraad (hierna: Raad) die op 20 november...

2023D47651

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Transportraad op 4 december 2023 (Kamerstuk 21501-33-1046)

Beslisnota inzake Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Transportraad op 4 december 2023 (Kamerstuk 21501-33-1046).

2023D47654

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Transportraad op 4 december 2023 (Kamerstuk 21501-33-1046)

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Transportraad op 4 december 2023 (Kamerstuk 21501-33-1046). Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ons kenmerk IENW/BSK-2023/352545 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ons kenmerk IENW/BSK-2023/352545 Pagina van...

2023D47653

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023 en ontwikkelingen in de EU-besprekingen over CommissievoorstelVerordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Beslisnota inzake Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023 en ontwikkelingen in de EU-besprekingen over CommissievoorstelVerordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

2023D47652

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Uitstel toezending Kabinetsreactie AIV advies Klimaatrechtvaardigheid

Beslisnota inzake Uitstel toezending Kabinetsreactie AIV advies Klimaatrechtvaardigheid.

2023D47650

Brieven regering

Uitstel toezending Kabinetsreactie AIV advies Klimaatrechtvaardigheid

Uitstel toezending Kabinetsreactie AIV advies Klimaatrechtvaardigheid. Op 26 oktober 2023 publiceerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) het advies “Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak”. Het AIV advies is geschreven op verzoek van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking...

2023D47649

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Bromet over het artikel 'US agency refuses to examine toxicity of 'inactive' pesticide chemicals to crops'

Antwoord op vragen van het lid Bromet over het artikel 'US agency refuses to examine toxicity of 'inactive' pesticide chemicals to crops'. Directoraat-generaal Agro Ons kenmerk DGA / 40815204 Pagina van 3 Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg...

2023D47647

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het opnieuw verlengen van de gedoogperiode voor de garnalenvisserij op de Waddenzee en de Noordzeekust zone

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het opnieuw verlengen van de gedoogperiode voor de garnalenvisserij op de Waddenzee en de Noordzeekust zone. Directoraat-generaal Natuur en Visserij Cluster Natuurvergunningen Ons kenmerk DGNV-NV / 39474695...

2023D47645