Kamerstukken

Zoekresultaten (464.277)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Overige Kamerstukken

Advies Ministerie van Financiën

Advies Ministerie van Financiën.

2022D32541

Brieven regering

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU. Wijziging governance en statuten Stichting ICTU Datum 16 augustus 2022 Betreft Wijziging governance en statuten Stichting ICTU www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk 2022-0000347495 Uw kenmerk www.rijksoverheid.nl

2022D32536

Overige Kamerstukken

Repareer het dak als de zon schijnt. Advies governance ICTU

Repareer het dak als de zon schijnt. Advies governance ICTU.

2022D32540

Overige Kamerstukken

Toelichting op Governance ICTU

Toelichting op Governance ICTU.

2022D32537

Overige Kamerstukken

Reactie Algemene Rekenkamer

Reactie Algemene Rekenkamer.

2022D32542

Overige Kamerstukken

Voorgestelde statuten ICTU

Voorgestelde statuten ICTU.

2022D32538

Overige Kamerstukken

Toelichting op statuten

Toelichting op statuten.

2022D32539

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2022, over Maritiem

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2022, over Maritiem. 20220705CD Maritiem 31409-355 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 16 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 juli 2022 overleg gevoerd met de heer Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, over: - de brief van de minister

2022D31050

Brieven regering

Verslag extra Energieraad 26 juli 2022

Verslag extra Energieraad 26 juli 2022. Verslag Hierbij bied ik u het verslag aan van de extra Energieraad die op 26 juli 2022 onder Tsjechisch voorzitterschap plaatsvond in Brussel. Tijdens de Raad is een politiek akkoord bereikt over de verordening over gecoördineerde gasbesparingsmaatregelen. Daarnaast is er gesproken over leveringszekerheid en

2022D32533

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over biologische oorlogsvoering en DNA-specifieke wapens

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over biologische oorlogsvoering en DNA-specifieke wapens. AH 3692 2022Z15378 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 augustus 2022) De vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) over biologische oorlogsvoering en DNA-specifieke wapens (2022Z15378,

2022D32522

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'Noodlijdend Uniper dringt bij Duitsland aan om snel extra geld'

Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'Noodlijdend Uniper dringt bij Duitsland aan om snel extra geld'. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Ons kenmerk DGKE / 22396171 Pagina van 5 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

2022D32532

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Ellian en Michon-Derkzen over het bericht ‘Steeds vaker zelfgeprinte 3D-vuurwapens in onderwereld: ’Op korte afstand dodelijk’

Antwoord op vragen van de leden Ellian en Michon-Derkzen over het bericht ‘Steeds vaker zelfgeprinte 3D-vuurwapens in onderwereld: ’Op korte afstand dodelijk’. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING  DATUM 16 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4032360 DIRECTORAAT-GENERAAL

2022D32531

Kamervragen

Het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel

Het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel. 2022Z15566 (ingezonden 16 augustus 2022) Vragen van het lid Kat (D66) aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel.   1 Bent u bekend met het artikel “Jamal

2022D32529

Kamervragen

De STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping

De STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping. 2022Z15567 (ingezonden 16 augustus 2022) Vragen van de leden Palland en Van den Berg (beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping.  1. Heeft u kennis genomen van het bericht (26 juli 2022) van de

2022D32530

Naar boven