Kamerstukken

Zoekresultaten (464.191)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kröger over asielopvang op cruiseschepen op zee

Antwoord op vragen van het lid Kröger over asielopvang op cruiseschepen op zee. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE  DATUM 10 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4125312 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE  DATUM 10 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4125312 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

2022D32381

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘Kabinet overweegt asielopvang op zee, huidige situatie kan nog weken duren’

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘Kabinet overweegt asielopvang op zee, huidige situatie kan nog weken duren’. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE  DATUM 10 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4124825 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE  DATUM 10 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4124825 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus

2022D32380

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht 'Uitspraak Europees Hof zet Nederlands asielbeleid op losse schroeven; staat mag documenten asielzoeker niet meer zomaar opzijschuiven'

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht 'Uitspraak Europees Hof zet Nederlands asielbeleid op losse schroeven; staat mag documenten asielzoeker niet meer zomaar opzijschuiven'. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 10 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4079109 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE

2022D32379

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht 'Onrust in azc Katwijk na mishandeling Adam (5)'

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht 'Onrust in azc Katwijk na mishandeling Adam (5)'. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 10 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4076010 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 10 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK

2022D32378

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘De IND komt vaak niet opdagen bij rechtszaken’

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘De IND komt vaak niet opdagen bij rechtszaken’. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE REGIE MIGRATIEKETEN KETENSTURING  DATUM 10 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4115950 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE REGIE MIGRATIEKETEN KETENSTURING  DATUM 10 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4115950 Pagina van

2022D32377

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kops en Edgar Mulder over het bericht 'Pal naast Natura 2000-gebied in Barchem wil Natuurmonumenten grote huizen bouwen'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kops en Edgar Mulder over het bericht 'Pal naast Natura 2000-gebied in Barchem wil Natuurmonumenten grote huizen bouwen'. Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied Ons kenmerk DGNVLG / 22389117 Pagina van 2 Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied Bezoekadres

2022D32376

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap. 20220630CD Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Dijkgraaf, minister

2022D30370

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Mijnbouw/Groningen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Mijnbouw/Groningen. 20220630CD Mijnbouw/Groningen VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw, over: - de brief van de

2022D30426

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk over de reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’

Inbreng verslag van een schriftelijk over de reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’. 35334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Verslag van een

2022D32363

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Zzp

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Zzp. 20220630CD Zzp 31311-243 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Financiën hebben op 30 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Van Gennip, minister van Sociale Zaken en

2022D30738

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Duurzaam vervoer

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Duurzaam vervoer. 20220629CD Duurzaam vervoer 31305-363 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: -

2022D29812

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Van Esch over de vondst van plastic in veevoer, melk en vlees

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Van Esch over de vondst van plastic in veevoer, melk en vlees. Directoraat-generaal Agro Ons kenmerk DGA / 22330587 Pagina van 2 Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den

2022D32372

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-448)

Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-448). Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit DGA-PAV / 22377594 Pagina van Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

2022D32373

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over gratieverlening Frank Masmeijer

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over gratieverlening Frank Masmeijer. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 10 augustus 2022 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over gratieverlening Frank

2022D32370

Naar boven