Kamerstukken

Zoekresultaten (468.936)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 11 oktober 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag van

2022D39509

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 5 oktober 2022 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 5 oktober 2022. Den Haag, 6 oktober 2022 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 20, 41 BuZa i.v.m. agendapunt 9, 10, 11, 12, 13, 14 EU i.v.m. agendapunt 11, 15, 39, 40 EZK i.v.m. agendapunt

2022D39971

Moties

Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over een gezamenlijke veroordeling van de gruwelijkheden van het Iraanse regime (t.v.v. 21501-20-1833)

Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over een gezamenlijke veroordeling van de gruwelijkheden van het Iraanse regime (t.v.v. 21501-20-1833). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 21 501-20 Europese Raad Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 1833 Voorgesteld De Kamer, gehoord de

2022D39978

Overige Kamerstukken

Sprekerslijst

Sprekerslijst. ________________________________________________________________ VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie JA21 D66 = Democraten 66 SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij PVV = Partij voor de Vrijheid DENK CDA = Christen-Democratisch Appèl Volt SP = Socialistische Partij Fractie Den Haan PvdA = Partij van de Arbeid BBB

2022D39966

Overige Kamerstukken

Aan de minister en de staatssecretaris van Financiën - Verzoek voor informatie over het voornemen om de energiebelasting te wijzigen en over hoe dit voornemen zich verhoudt tot mogelijke wijzigingen en de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023

Aan de minister en de staatssecretaris van Financiën - Verzoek voor informatie over het voornemen om de energiebelasting te wijzigen en over hoe dit voornemen zich verhoudt tot mogelijke wijzigingen en de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023.

2022D39929

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk VI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk VI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. / / Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl datum 6 oktober 2022 betreft Aandachtspunten bij

2022D39883

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over de internationale campagne om de klimaatcrisis naar het Internationale Gerechtshof (ICJ) te brengen

Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over de internationale campagne om de klimaatcrisis naar het Internationale Gerechtshof (ICJ) te brengen. Ministerie van Buitenlandse Zaken Onze Referentie BZDOC-105988321-43 Ministerie van Buitenlandse Zaken Onze Referentie BZDOC-105988321-43 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses

2022D39890

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op eerdere Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op eerdere Kamervragen. De vragen van het lid Westerveld (GL) over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op

2022D39963

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 32827-267 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) De kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een kloof lijkt te zijn tussen stad en platteland; constaterende dat er relatief weinig mensen uit

2022D39964

Moties

Motie van de leden Van Strien en Sjoerdsma

Motie van de leden Van Strien en Sjoerdsma. 32827-266 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN DE LEDEN VAN STRIEN SJOERDSMA Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) Motie versterken gezamenlijk aanbieden Nederlandse content door publieke en private mediapartijen (NLZIET) De Kamer, Gehoord de

2022D39962

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 van het Ministerie van Defensie en het Defensiematerieelbegrotingsfonds (respectievelijk begrotingshoofdstukken X en K)

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 van het Ministerie van Defensie en het Defensiematerieelbegrotingsfonds (respectievelijk begrotingshoofdstukken X en K). / / Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl

2022D39885

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 22112-3472)

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 22112-3472). Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit Ons kenmerk DGA-PAV / 22509665 Pagina van 36 Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit Bezoekadres

2022D39957

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. / / Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl datum 6 oktober 2022 betreft Aandachtspunten bij de

2022D39888

Moties

Motie van het lid Werner

Motie van het lid Werner. 32827-263 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN HET LID WERNER Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) (10) De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat omroepverenigingen staat moeten zijn om online mensen aan zich te binden en te werken aan hun maatschappelijke

2022D39958

Overige Kamerstukken

Beslisnota over investeringen in de intensieve veehouderij door ABP

Beslisnota over investeringen in de intensieve veehouderij door ABP.

2022D39948

Naar boven