Verslagen

Zoekresultaten (800)

U zoekt in Kamerstukken, Verslagen

Verslagen

NAVO-toetredingsaanvragen van Finland en Zweden (ongecorrigeerd stenogram)

NAVO-toetredingsaanvragen van Finland en Zweden (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 61 (2021-2022) van 7 juli 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer,

2022D32043

Verslagen

Herstel en Wederopbouw Oekraïne (ongecorigeerrd stenogram)

Herstel en Wederopbouw Oekraïne (ongecorigeerrd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 61 (2021-2022) van 7 juli 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, NAVO-toetredingsaanvragen

2022D30733

Verslagen

Versnelde aanschaf Defensiematerieel (ongecorrigeerd stenogram)

Versnelde aanschaf Defensiematerieel (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 60 (2021-2022) van 4 juli 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Versnelde aanschaf

2022D28958

Verslagen

Jaarverslag en slotwet 2021 (ongecorrigeerd stenogram)

Jaarverslag en slotwet 2021 (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 58 (2021-2022) van 4 juli 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Jaarverslag en slotwet

2022D28933

Verslagen

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (TK 36135) (ongecorrigeerd stenogram)

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (TK 36135) (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 59 (2021-2022) van 4 juli 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet

2022D28930

Verslagen

Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021 (ongecorrigeerd stenogram)

Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021 (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 57 (2021-2022) van 30 juni 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Jaarverslag en

2022D28851

Verslagen

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021 (ongecorrigeerd stenogram)

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021 (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 56 (2021-2022) van 29 juni 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag

2022D28075

Verslagen

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) (ongecorrigeerd stenogram)

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 55 (2021-2022) van 27 juni 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden

2022D27432

Verslagen

Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021 (ongecorrigeerd stenogram)

Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021 (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 54 (2021-2022) van 27 juni 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer,

2022D27431

Verslagen

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat (Ongecorrigeerd stenogram)

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat (Ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 53 (2021-2022) van 23 juni 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Jaarverslagen

2022D26899

Verslagen

Slotwet en Jaarverslag (ongecorrigeerd stenogram)

Slotwet en Jaarverslag (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 52 (2021-2022) van 22 juni 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Slotwet en jaarverslag ministerie van

2022D26895

Verslagen

Initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht (ongecorrigeerd stenogram)

Initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 51 (2021-2022) van 20 juni 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede

2022D26177

Verslagen

Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (ongecorrigeerd stenogram)

Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 50 (2021-2022) van 20 juni 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd.

2022D26045

Verslagen

Notaoverleg veteranen (ongecorrigeerd stenogram)

Notaoverleg veteranen (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 49 (2021-2022) van 20 juni 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Veteranen VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG

2022D25994

Verslagen

Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake "Mondzorg: een goed begin is het halve werk" (35 882) (ongecorrigeerd stenogram)

Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake "Mondzorg: een goed begin is het halve werk" (35 882) (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 48 (2021-2022) van 13 juni 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen:

2022D24773

Naar boven