Plenaire verslagen

Zoekresultaten (108)

U zoekt op ‘abortus’ U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen, [start_date], [end_date]

Plenaire verslagen

99e vergadering, donderdag 30 juni 2022

99e vergadering, donderdag 30 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte; Hoofdlijnendebat Digitale zaken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hoofdlijnendebat Digitale zaken; Maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis; Sluiting;

Plenaire verslagen

86e vergadering, woensdag 1 juni 2022

86e vergadering, woensdag 1 juni 2022; Opening; Duurzaam vervoer; Circulaire economie; Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021; Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet digitale overheid; Aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen; Aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen; Sluiting;

Plenaire verslagen

77e vergadering, dinsdag 10 mei 2022

77e vergadering, dinsdag 10 mei 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Beëdiging van de heer E.J. Slootweg (CDA); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane; Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds; Sluiting;

Plenaire verslagen

76e vergadering, donderdag 21 april 2022

76e vergadering, donderdag 21 april 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Opvang van Oekraïense vluchtelingen; Afscheid van het lid Ploumen (PvdA); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Opvang van Oekraïense vluchtelingen; Hoofdlijnen Defensiebeleid; Het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen; Sluiting;

Plenaire verslagen

59e vergadering, donderdag 10 maart 2022

59e vergadering, donderdag 10 maart 2022; Opening; Hamerstukken; EU-voorstel digitaal covidcertificaat; Legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts; Beëdiging van de heer M. Goudzwaard (JA21); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eurogroep/Ecofin-Raad; Milieuraad d.d. 17 maart 2022; Stemmingen; Actuele ontwikkelingen in Oekraïne; Sluiting;

Plenaire verslagen

49e vergadering, donderdag 10 februari 2022

49e vergadering, donderdag 10 februari 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 november 2021; Maatregelen in het coalitieakkoord op het terrein van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Stemmingen; Exportkredietverzekeringen; Motie-Westerveld/Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Niet uitvoeren van een aangenomen motie over een verbod op gokreclames; Hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Stemmingen; Startnota; Sluiting;

Plenaire verslagen

48e vergadering, woensdag 9 februari 2022

48e vergadering, woensdag 9 februari 2022; Opening; Legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gaswinning in Groningen; Sluiting;

Plenaire verslagen

47e vergadering, dinsdag 8 februari 2022

47e vergadering, dinsdag 8 februari 2022; Opening; Herdenking Gert Schutte (GPV); Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Terrorisme/extremisme; Eindrapport onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet; Rapport over de zelfdoding van een undercoveragent; Sluiting;

Plenaire verslagen

45e vergadering, woensdag 2 februari 2022

45e vergadering, woensdag 2 februari 2022; Opening; Mededelingen; Maritiem; LIMC; Informele JBZ-Raad d.d. 3-4 februari 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen); Minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen; Uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3; Sluiting;

Plenaire verslagen

43e vergadering, donderdag 27 januari 2022

43e vergadering, donderdag 27 januari 2022; Opening; Hamerstukken; Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs; Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten; Burgerinitiatief Tijd voor Transparantie; Minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen; Sluiting;

Plenaire verslagen

38e vergadering, dinsdag 18 januari 2022

38e vergadering, dinsdag 18 januari 2022; Opening; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Toelating lid Europees Parlement en beëdiging nieuwe leden; Regeringsverklaring; Debat regeringsverklaring; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Debat regeringsverklaring; Sluiting;

Plenaire verslagen

36e vergadering, donderdag 16 december 2021

36e vergadering, donderdag 16 december 2021; Opening; Mededelingen; Eindverslag van de informateurs; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eindverslag van de informateurs; Gevangeniswezen en tbs; Kansspelen; Juridische beroepen; Criminaliteitsbestrijding; Tweeminutendebat Vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022; Artikel 100-Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie; Hamerstukken; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

33e vergadering, donderdag 9 december 2021

33e vergadering, donderdag 9 december 2021; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Milieuraad van 20 december 2021; Klimaat en energie; Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong; Raad Buitenlandse Zaken; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 16 en 17 december 2021; Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond; Sluiting;

Plenaire verslagen

28e vergadering, dinsdag 30 november 2021

28e vergadering, dinsdag 30 november 2021; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Energieraad 2 december 2021; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022; Sluiting;

Plenaire verslagen

27e vergadering, donderdag 25 november 2021

27e vergadering, donderdag 25 november 2021; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Nederlands Herstel- en veerkrachtplan; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022; Begroting Justitie en Veiligheid 2022; Samenstelling en opdracht onderzoekscommissie evacuaties Afghanistan; Begroting Justitie en Veiligheid 2022; Sluiting;

Naar boven