Kamerstukken

Zoekresultaten (522.093)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023. DEFINITEF OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Woensdag 20 december 2023, bij aanvang procedurevergadering om 10.15 uur: het lid SAHLA (D66)...

2023D44188

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbeleid

Toezegging bij Jeugdbeleid. De Staatssecretaris stuurt de Kamer in het najaar 2023 de stand van zaken over het online hulpplatform voor jongeren.

TZ202307-130

Toegezegd aan Raemakers, R.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijkverpleging

Toezegging bij Wijkverpleging. De minister stuurt de Kamer een brief over de aanpak van fraude in de wijkverpleging en zal hierin ingaan op de vragen die door de commissie tijdens het debat zijn gesteld.

TZ202305-100

Toezeggingen

Toezegging bij Wijkverpleging

Toezegging bij Wijkverpleging. De minister stuurt samen met de staatssecretaris van VWS voor de zomer 2023 een brief aan de Kamer over de aanpak met betrekking tot sociale basiszorg en mantelzorg.

TZ202305-099

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Documentaire ‘Remco vs. Pharma’ (29477-787)

Toezegging bij Tweeminutendebat Documentaire ‘Remco vs. Pharma’ (29477-787). De minister van VWS stuurt de Kamer voorafgaand aan het Kerstreces een brief over stamceltherapie bij MS. Hierin zal de minister de professionals, de wetenschappelijke vereniging, de expertisecentra en het Zorginstituut vragen om te reflecteren op de praktijk.

TZ202312-013

Toegezegd aan Agema, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijkverpleging

Toezegging bij Wijkverpleging. De minister komt voor de zomer schriftelijk terug op de mogelijkheden voor het behoud van dezelfde persoon als casemanager dementie bij een overstap van de cliënt naar zorg vanuit een andere zorgwet.

TZ202305-097

Toegezegd aan Bikker, M.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijkverpleging

Toezegging bij Wijkverpleging. De minister informeert de Kamer voorafgaand aan het commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel op 21 juni 2023 schriftelijk over het onderzoek van de NZa naar de mogelijkheid van een verplichte schriftelijke offerte voorafgaand aan een aanvraag van ongecontracteerde zorg

TZ202305-098

Toegezegd aan Werner, L.M.

Toezeggingen

Toezegging bij EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 13 juni 2023)/behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving

Toezegging bij EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 13 juni 2023)/behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving. De minister stuurt de Kamer zo snel daar meer informatie over is, het tijdpad van de Verordening lichaamsmateriaal.

TZ202307-134

Toegezegd aan Maeijer, V.

Toezeggingen

Toezegging bij Medische kindzorg

Toezegging bij Medische kindzorg. De minister verzamelt de signalen over de stand van zaken rondom de indicatiestelling en rapporteert de Kamer hierover voor de begroting VWS met betrekking tot de uitvoering van de motie van mevrouw Agema.

TZ202307-135

Toegezegd aan Agema, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid in de zorg . De minister voor Langdurige Zorg en Sport stuurt de kamer nog voor de begrotingsbehandeling VWS een brief over de salarisverschillen tussen de arts in opleiding bij de SBOH en die binnen het ziekenhuis.

TZ202310-041

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid in de zorg . De minister van J&V zal de Kamer op korte termijn nader informeren over het taakstrafverbod voor mensen die geweld gebruiken tegen zorgmedewerkers.

TZ202310-026

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid in de zorg . De minister van VWS zal de Kamer in oktober 2023 op de hoogte stellen van zijn besluit over de spoedeisende hulp arts (SEH-arts).

TZ202310-034

Toezeggingen

Toezegging bij Ziekenhuiszorg

Toezegging bij Ziekenhuiszorg. De Minister verwacht het NZa-advies over de beschikbaarheidsfinanciering acute zorg eind 2023 en zal dit naar de Kamer sturen.

TZ202312-012

Toezeggingen

Toezegging bij Ziekenhuiszorg

Toezegging bij Ziekenhuiszorg. De Minister geeft een duiding van de geaggregeerde gegevens bij de volgende NZa-monitor inzake de inhaalzorg.

TZ202312-011

Toegezegd aan Tielen, J.Z.C.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Ziekenhuiszorg

Toezegging bij Ziekenhuiszorg. De Minister van VWS zal de goede voorbeelden van de regiogovernance voor het einde van 2023 naar de Kamer sturen.

TZ202312-008

Toegezegd aan Berg, J.A.M.J. van den