Kamerstukken

Zoekresultaten (467.617)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 5 oktober 2022

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 5 oktober 2022. 1 Lijst van nieuwe EU-voorstellen De Europese Commissie heeft in de periode tussen 7 september 2022 en 14 september 2021 de volgende voor deze vaste commissie relevante voorstellen voor Europese wetgeving, besluiten en andere beleidsvormende

2022D32201

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden op 28 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden op 28 september 2022. Van: Commissie LNV Verzonden: donderdag 22 september 2022 16:07 Aan: GC-Commissie-LNV Onderwerp: Voorlopig overzicht commissie-RvW LNV d.d. woensdag 28 september 2022 VOORLOPIG OVERZICHT

2022D26755

Overige Kamerstukken

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden PV VWS d.d. 29 september 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden PV VWS d.d. 29 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Donderdag 29 september 2022, bij aanvang procedurevergadering om 10.15 uur: GEEN AANMELDINGEN Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk woensdag 28 september

2022D35511

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst

Moties ingediend bij het debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst. 31066-1103  Motie van het lid Omtzigt over onderzoek naar het delen van gegevens over ondernemingen, ondernemers en rechtspersonen die op zwarte lijsten staan of stonden   31066-1106  Motie van het lid Alkaya over eenieder die in FSV

2022P16508

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting.

2022P16514

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen. 31288-980  Motie van het lid Dekker over chinese studenten en onderzoekers op Nederlandse universiteiten weren uit alle gevoelige kennisdomeinen   31288-979  Motie van de leden Van der Woude en Van der Molen over de risicoanalyse kennisveiligheid op

2022P16512

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de Nota Deelnemingenbeleid

Moties ingediend bij het notaoverleg over de Nota Deelnemingenbeleid. 28165-374  Motie van het lid Heinen c.s. over strategische onafhankelijkheid ook als publiek belang definiëren   28165-376  Motie van het lid Alkaya over een vast contract met een leefbaar loon als vuistregel hanteren bij het aandeelhouderschap   28165-378  Motie van het

2022P16505

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat MIRT

Moties ingediend bij het tweeminutendebat MIRT. 35925-A-84  Motie van het lid Van der Molen c.s. over realisatie van het treintraject Eindhoven-Heerlen   35925-A-86  Motie van de leden Stoffer en Van der Molen over overleg met de regio's over de aanpak van de Rijnbrug als verkeersknelpunt   35925-A-85  Motie van de leden Van der Molen en De

2022P16510

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen

Moties ingediend bij het debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen.

2022P16517

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Moties ingediend bij de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

2022P16516

Stemmingsuitslagen

Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) (35824)

Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) (35824).

2022P16515

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer. 22112-3484  Motie van het lid Kröger over een toelatingsverbod voor vrachtwagens op fossiele brandstof per 2035 of zo veel eerder als mogelijk   22112-3483  Motie van het lid Koerhuis over een plan voor de

2022P16509

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren met

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren met.

2022P16518

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35833)

Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35833). 35833-11  Gewijzigd amendement van de leden Maeijer en Mohandis ter vervanging van nr. 8 over het wettelijk borgen van de

2022P16506

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten

Moties ingediend bij de Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten. 35833-12  Motie van de leden Westerveld en Mohandis over een vergoeding voor bijzondere kosten voor alle pleegouders en pleegkinderen   35833-15  Motie van het lid Van Haga over de verleningsbeschikking handhaven en onafhankelijke toetsingscommissies instellen in iedere

2022P16507

Naar boven