Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (4)

U zoekt in Westerveld, E.M.

Wetsvoorstellen

Wet strafbaarstelling conversiehandelingen

Conversiehandelingen hebben tot doel de seksuele gerichtheid of genderidentiteit van mensen te veranderen tot de heersende norm. Meestal gaat het hierbij om de verandering van homo- naar heteroseksualiteit en wordt ook wel gesproken van ‘homogenezingstherapie’. Slachtoffers...

Indiener J.M.P. van der Laan
Tweede Kamerlid
+ 5 anderen

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Laan J.M.P. van der (D66)
Woude H.H. van der (VVD)
Hoop H.E. de (PvdA)
Westerveld E.M. (GL)
Kwint J.P. (SP)
Esch E.M. van (PvdD)
36178

Indiener J.M.P. van der Laan
Tweede Kamerlid
+ 5 anderen

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet huurbescherming weeskinderen

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis (VVD), Van der Plas (BBB), Grinwis (CU) en Westerveld (GL) zorgt ervoor dat thuiswonende kinderen (16 - 27 jaar) van wie de ouders overlijden, tot en met hun 27-ste levensjaar...

Indiener D.A.N. Koerhuis
Tweede Kamerlid
+ 3 anderen

D.A.N. Koerhuis VVD
Plas C.A.M. van der (BBB)
Grinwis P.A. (CU)
Westerveld E.M. (GL)
35999

Indiener D.A.N. Koerhuis
Tweede Kamerlid
+ 3 anderen

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wet integrale suïcidepreventie

Sinds ruim tien jaar is er een hulplijn voor suïcidepreventie. De overheid geeft in steeds actiever mate invulling aan suïcidepreventie. Dit wetsvoorstel wil het reeds ontwikkelde beleid vastleggen en zo het fundament voor het beleid verstevigen...

Indiener M.H. Bikker
Tweede Kamerlid
+ 7 anderen

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Bikker M.H. (CU)
A.H. Kuiken PvdA
A. Kuik CDA
E.M. Westerveld GL
C.G. van der Staaij SGP
H.P.M. Hijink SP
E.M. van Esch PVDD
35754

Indiener M.H. Bikker
Tweede Kamerlid
+ 7 anderen

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel Kwint en Westerveld om te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Bij het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kan een vrijwillige financiële ouderbijdrage worden gevraagd voor activiteiten buiten schooltijd. Denk hierbij aan schoolreisjes en de kerstviering, maar ook aan bepaalde excursies en bijlessen die door de school...

Indiener J.P. Kwint
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

J.P. Kwint SP
E.M. Westerveld GL
35063

Indiener J.P. Kwint
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap