Toezeggingen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken, Weerdenburg, V.D.D. van

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . De minister zegt toe de Kamer per brief te informeren over een vangnetregeling voor internationale klimaatinvesteringen van ondernemers.

TZ202210-029

Toegezegd aan Weerdenburg, V.D.D. van