Toezeggingen

Zoekresultaten (5)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken, Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel . De minister zegt toe de Kamer zo kort mogelijk na het reces, naar verwachting medio september, schriftelijk te informeren over het aantal strafrechtelijke zaken dat het OM heeft aangespannen voor het overtreden van sancties in de afgelopen 10 jaar.

TZ202307-072

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (CD 21/6)

Toezegging bij Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (CD 21/6). De minister komt in het verslag van de komende Raad Buitenlandse Zaken terug op de uitvoering van de motie-Dassen c.s. (35663, nr. 27) inzake noodvisa voor journalisten en andere onafhankelijke media

TZ202306-247

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 april 2023

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 april 2023. De minister zegt toe de Kamer in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken te informeren over mogelijkheden voor aanvullende maatregelen tegen de Wagner Group en de mate van steun daarvoor binnen de Raad.

TZ202304-176

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Internationale Klimaatstrategie

Toezegging bij Internationale Klimaatstrategie. De minister voor Klimaat en Energie informeert de Kamer in het voorjaar over de doelstellingen bij scope 2 en scope 3-emissies

TZ202304-010

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel en Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel en Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking . De minister zal in de brief over de uitvoering van de motie Thijsen/Bromet over voedselzekerheid de Kamer nader informeren over haar inzet bij de RBZ/OS voor meer inzet van Nederland en de EU voor het ontwikkelen van lokale voedselproductiesystemen

TZ202211-192

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der