Toezeggingen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken, Amhaouch, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting). De minister zegt toe om in de te ontvangen Afrikastrategie een korte, middellange en lange actieagenda op te nemen voor gelijkwaardige economische ontwikkeling.

TZ202211-040

Toegezegd aan Amhaouch, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . De minister zegt toe de Kamer nog voor de begrotingsbehandeling in een brief te informeren over de opties om MKB-fondsen en kernkapitaal zo optimaal mogelijk in elkaars verlengde te laten fungeren.

TZ202210-023

Toegezegd aan Amhaouch, M.