Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

Toezegging bij Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang. De minister zal in de volgende verzamelbrief kinderopvang ingaan op het werken tijdens daluren bij de Rijksoverheid.

TZ202310-122

Toegezegd aan Sahla, F.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

Toezegging bij Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang. De minister zal voor het eind van 2023 een planning over de tariefregulering op de website van de Rijksoverheid publiceren.

TZ202310-121

Toegezegd aan Sahla, F.