Toezeggingen : Toezegging bij Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

De minister zal voor het eind van 2023 een planning over de tariefregulering op de website van de Rijksoverheid publiceren.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Sahla, F. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06811
Datum: 16 okt 2023
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid