Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister zal in de volgende Stand van de uitvoering ingaan op de systematiek van de kinderbijslag.

TZ202306-325

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe het actieplan betreffende de basisdienstverlening voor schuldhulpverlening rond de zomer 2024 naar de Kamer te sturen.

TZ202402-018

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe de Kamer in de derde voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden te informeren over hoe het kabinet het effect van de BNPL-gedragscode gaat monitoren.

TZ202402-015

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe de brief over doorverkoop van vorderingen voor het commissiedebat Juridische beroepen aan de Kamer te sturen.

TZ202402-013

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmigratie

Toezegging bij Arbeidsmigratie. De minister evalueert voor het eind van het jaar de toepassing van de bedrijfseffectrapportage door de gemeenten en maakt dan een weging over al dan niet verplichtstelling en informeert de Kamer daarover.

TZ202305-150

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmigratie

Toezegging bij Arbeidsmigratie. De minister stuurt na het zomerreces informatie over de ETK-regeling

TZ202305-161

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting.

TZ202211-055

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.