Toezeggingen : Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

De minister zal in de volgende Stand van de uitvoering ingaan op de systematiek van de kinderbijslag.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Ceder, D.G.M. (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02397
Datum: 29 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Uitvoering sociale zekerheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid