Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie

Toezegging bij Inburgering en integratie. De minister zal de Kamer in de volgende voortgangsbrief (december 2023) informeren over de stand van zaken met betrekking tot sturingsinformatie van gemeenten.

TZ202310-043

Toegezegd aan Becker, B.

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd

Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd. De minister zegt toe in de volgende brief over statushouders aan het werk in te gaan op ondernemerschap.

TZ202304-167

Toegezegd aan Becker, B.

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd

Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd. De voorwaarden van Fonds op Naam bij het Oranje Fonds worden binnenkort naar de Kamer gestuurd.

TZ202304-168

Toegezegd aan Becker, B.

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd

Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd. De minister gaat uitzoeken of het mogelijk is om loonkostensubsidie te monitoren specifiek voor de doelgroep 'statushouders aan het werk' en informeert de Kamer hierover in de volgende verzamelbrief Inburgering na de zomer.

TZ202304-164

Toegezegd aan Becker, B.

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd

Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd. De minister zegt toe in gesprek te gaan met de taalschoolbranche en hierover de Kamer te informeren in de volgende verzamelbrief inburgering na de zomer.

TZ202304-162

Toegezegd aan Becker, B.