Toezeggingen : Toezegging bij Inburgering en integratie

De minister zal de Kamer in de volgende voortgangsbrief (december 2023) informeren over de stand van zaken met betrekking tot sturingsinformatie van gemeenten.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Becker, B. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02890
Datum: 27 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Inburgering en integratie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid