Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De staatssecretaris zal de door de inspectie en door het lid Westerveld genoemde signalen - dat bovenregionale expertisenetwerken niet altijd oplossingen bieden voor concrete situaties op korte termijn - meenemen in de evaluatie van de bovenregionale expertisenetwerken die in 2024 zal plaatsvinden.

TZ202311-008

Toegezegd aan Westerveld, E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe de cijfers met betrekking tot de workload-daling eind 2023 en wederom voor een nog te plannen jeugddebat in 2024 naar de Kamer te sturen.

TZ202311-002

Toegezegd aan Westerveld, E.M.