Toezeggingen : Toezegging bij Jeugdbescherming

De minister zegt toe de cijfers met betrekking tot de workload-daling eind 2023 en wederom voor een nog te plannen jeugddebat in 2024 naar de Kamer te sturen.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)
  • Toegezegd aan Westerveld, E.M. (GL)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05103
Datum: 25 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Jeugdbescherming
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid