Toezeggingen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Azarkan, F.

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister zal in EU-verband de mogelijkheden onderzoeken om het vraagstuk rondom mensen die onterecht gesignaleerd staan te agenderen en informeert de Kamer na de zomer over.

TZ202306-150

Toegezegd aan Azarkan, F.