Toezeggingen

Zoekresultaten (8)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën, Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad). De minister reageert binnen een maand nader op de door het lid Van der Lee gestelde vragen over inspanningen in andere landen voor het in kaart brengen van klimaatrisico's

TZ202309-062

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad). De minister informeert de Kamer zo spoedig mogelijk of, en zo ja wanneer, de Autoriteit Consument & Markt onderzoek kan doen naar ontwikkelingen van spaartarieven in Nederland.

TZ202309-063

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Van der Lee de Kamer op de hoogte te houden van de dialoog tussen de staatssecretaris en de inspectie over of maatwerk en urgentieroutes meer of beter geïntegreerd kunnen worden en in de volgende voortgangsrapportage terug te komen op hoe communicatie

TZ202310-123

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Van der Lee de Kamer nader te informeren over de mate waarin er ruimte is de regelingen niet extern uit te voeren, in de brief die reeds is toegezegd in aanloop naar het commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag op 29 juni.

TZ202306-164

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Van der Lee (GroenLinks) samen met de minister voor Klimaat en Energie schriftelijk terug te komen op zijn vraag inzake het investeringsgat op Europees niveau voor zowel klimaatmitigatie als -adaptatie

TZ202306-148

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Verduurzaming financiële sector/Toekomst van het Bankenlandschap

Toezegging bij Verduurzaming financiële sector/Toekomst van het Bankenlandschap. De minister zal ten aanzien van UBS en de dochters van UBS schriftelijk nadere informatie aan de Kamer toezenden naar aanleiding van de vragen van de heer Van der Lee.

TZ202305-051

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Van der Lee een analyse te maken van de Japanse en Britse begrotingskeuzes in relatie tot de aanpak van economische en geopolitieke uitdagingen en de mogelijke relevantie daarvoor voor de Europese situatie.

TZ202305-043

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Van der Lee in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad terug te komen op zijn vraag welk type instrumenten zich leent voor crisissituaties en hoe de inzet hiervan past binnen een herzien Stabiliteits- en Groeipact.

TZ202212-015

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der