Toezeggingen : Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

De staatssecretaris zegt toe aan het lid Van der Lee de Kamer op de hoogte te houden van de dialoog tussen de staatssecretaris en de inspectie over of maatwerk en urgentieroutes meer of beter geïntegreerd kunnen worden en in de volgende voortgangsrapportage terug te komen op hoe communicatie richting de gedupeerden over de verschillende perspectieven van verschillende routes is.

  • Toegezegd door Vries, A. de (Staatssecretaris Toeslagen en Douane)
  • Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der (GL)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05516
Datum: 12 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financi├źn