Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) d.d. 2-3 februari 2024

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) d.d. 2-3 februari 2024. De minister stuurt rond 24 februari 2024 een stand van zaken-brief over Oekraïne.

TZ202401-060

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 oktober 2023 (Let op: tijdstip is gewijzigd)

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 oktober 2023 (Let op: tijdstip is gewijzigd). De minister zegt toe in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 oktober 2023 informatie op te nemen over de gasleveranties uit Azerbeidzjan, in welke mate deze naar Nederland gaan en in welke mate naar andere EU-lidstaten.

TZ202310-111

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 oktober 2023 (Let op: tijdstip is gewijzigd)

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 oktober 2023 (Let op: tijdstip is gewijzigd). De minister zegt toe om voor het commissiedebat Iran op 25 oktober 2023 een brief aan de Kamer te sturen, waarin zij onder meer zal ingaan op het krachtenveld inzake een besluit om de Iraanse Revolutionaire Garde op de EU-terreurlijst te plaatsen. Zij zal

TZ202310-110

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe om een resultatenkader op te stellen bij de beleidsnota Mensenrechten, Democratie en Internationale Rechtsorde (Kamerstuk 32735, nr. 370) en deze in het eerste kwartaal van 2024 aan de Kamer te sturen.

TZ202309-076

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN . De minister van Buitenlandse Zaken zal in het verslag van de AVVN de Kamer nader informeren over of Nederland is geconsulteerd over de brief met betrekking tot een mogelijke sanctieverlichting voor Rusland vanuit de VN.

TZ202309-061

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN . De minister van Buitenlandse Zaken zal in het verslag van de AVVN een terugkoppeling geven van de gesprekken die zij heeft gevoerd met andere landen over migratie, te ontvangen uiterlijk voor de eerstvolgende AVVN.

TZ202309-059

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.