Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) d.d. 2-3 februari 2024

De minister stuurt rond 24 februari 2024 een stand van zaken-brief over Oekraïne.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A07910
Datum: 30 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) d.d. 2-3 februari 2024
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken