Overige kamerstukken

Zoekresultaten (6.214)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige Kamerstukken

4e Herziene convo AO Armoede- en schuldenbeleid - 14 februari 2019, 13.00-18.00 uur (agendapunt toegevoegd)

4e Herziene convo AO Armoede- en schuldenbeleid - 14 februari 2019, 13.00-18.00 uur (agendapunt toegevoegd). Den Haag, 13 februari 2019 4e HERZIENE CONVOCATIE (agendapunt toegevoegd(*)) Noot: • Spreektijd per fractie: 6 minuten Voortouwcommissie: vaste commissie voor...

2018D58600

Overige Kamerstukken

Verzoek tot uitstel van het wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen (36067) op 12 september 2022

Verzoek tot uitstel van het wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen (36067) op 12 september 2022. 2022Z16261/2022D34213 Van: Pouw-Verweij, N.J.F. Verzonden: dinsdag 6 september 2022 12:29 Aan: Commissie SZW Onderwerp: Verzoek uitstellen WGO WTP Geachte voorzitter, Op maandag...

2022D34213

Overige Kamerstukken

33277, bijgewerkt t/m nr. 9 (NvW d.d. 15 juni 2012)

33277, bijgewerkt t/m nr. 9 (NvW d.d. 15 juni 2012). Bijgewerkt t/m nr. 9 (NvW d.d. 15/06/2012) 33 277 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin...

2012D26353

Overige Kamerstukken

Verzoek om reactie van minister van SZW op berichtgeving op nu.nl ten behoeve van het algemeen overleg integratieonderwerpen op 12 november 2014

Verzoek om reactie van minister van SZW op berichtgeving op nu.nl ten behoeve van het algemeen overleg integratieonderwerpen op 12 november 2014. 2014Z20353/2014D41233 Van: Kuiper Sjoerd Datum: 11 november 2014 16:07:48 CET Aan: Vermeij R. ...

2014D41233

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) (31448-11)

Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) (31448-11). Den Haag, 7 april 2010 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): Activiteit: Inbreng schriftelijk overleg Datum: woensdag 21 april 2010 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Stand van zaken...

2010D17444

Overige Kamerstukken

Verzoek om laatste stand van zaken totstandkoming pensioenakkoord

Verzoek om laatste stand van zaken totstandkoming pensioenakkoord. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182041 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Plaats...

2011D16881

Overige Kamerstukken

Position paper UWV t.b.v. rondetafelgesprek WIA 35-minners d.d. 1 juli 2021

Position paper UWV t.b.v. rondetafelgesprek WIA 35-minners d.d. 1 juli 2021. Focus op arbretiidcsippaatie UWV bieidet ndstverlening die mbeinjsdernn aoadghit eg babaom en n waat n het werk te komen. Wie ziWjIn A 3-5min? De Wet...

2021D26048

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing ministerie SZW - Afwegingskader UWV - 5 maart 2020, 10.30-11.30 uur

Convocatie technische briefing ministerie SZW - Afwegingskader UWV - 5 maart 2020, 10.30-11.30 uur. Den Haag, 6 februari 2020 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): Activiteit: Vertrouwelijke technische briefing Datum: donderdag 5 maart...

2020D04869

Overige Kamerstukken

31577 Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimuleringarbeidsparticipatie)

31577 Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimuleringarbeidsparticipatie). De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 11 november 2008 Regels met betrekking tot participatieplaatsen...

2010D09029

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 Nr. 12 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen...

2013D48221

Overige Kamerstukken

33014, bijgewerkt t/m nr. 9 (TweedeNvW, d.d. 10/11/2011)

33014, bijgewerkt t/m nr. 9 (TweedeNvW, d.d. 10/11/2011). Bijgewerkt t/m nr. 9, TweedeNvW, d.d. 10/11/2011 33 014 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Verzamelwet kinderopvang 2012) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij...

2011D53970

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 414 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid...

2016D07540

Overige Kamerstukken

Voortgangsbrief medezeggenschap

Voortgangsbrief medezeggenschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Plaats en datum: Den Haag, 19 december 2012 Betreft: Stand...

2012D48467

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing Nationale ombudsman over rapport 'Hoe eerder, hoe beter' op 20 juni 2024

Convocatie technische briefing Nationale ombudsman over rapport 'Hoe eerder, hoe beter' op 20 juni 2024. Den Haag, 2 april 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Technische briefing Datum: donderdag 20 juni 2024...

2024D12958

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. 35 049 Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het...

2019D20247