Overige kamerstukken

Zoekresultaten (7.004)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Formele Raad WSB 16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-31-755)

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Formele Raad WSB 16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-31-755). 21501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 759 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 15...

2024D28896

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. 36 589 Voorstel van wet van de leden Stoffer, Inge van Dijk en Ceder tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en boek 7A van het Burgerlijk Wetboek BES inzake een wettelijk recht...

2024D28753

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. 36 589 Voorstel van wet van de leden Stoffer, Inge van Dijk en Ceder tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en boek 7A van het Burgerlijk Wetboek BES inzake een wettelijk...

2024D28755

Overige Kamerstukken

Convocatie commissiedebat Buitenlandse inmenging en beïnvloeding op 24 oktober 2024

Convocatie commissiedebat Buitenlandse inmenging en beïnvloeding op 24 oktober 2024. Den Haag, 11 juli 2024 Spreektijd per fractie: 5 minuten Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken vaste commissie...

2024D28734

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-31-755)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-31-755). 2024D28560 INBREN|G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond bij...

2024D28560

Overige Kamerstukken

Convocatie commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid op 17 oktober 2024

Convocatie commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid op 17 oktober 2024. Den Haag, 8 juli 2024 • Spreektijd per fractie: 5 minuten Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bewindsperso(o)n(en): staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.N.J...

2024D28543

Overige Kamerstukken

Convocatie commissiedebat Participatiewet op 7 november 2024

Convocatie commissiedebat Participatiewet op 7 november 2024. Den Haag, 8 juli 2024 • Spreektijd per fractie: 5 minuten Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bewindsperso(o)n(en): staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.N.J. Nobel Activiteit...

2024D28526

Overige Kamerstukken

Convocatie commissiedebat Pensioenonderwerpen op 14 november 2024

Convocatie commissiedebat Pensioenonderwerpen op 14 november 2024. Den Haag, 8 juli 2024 • Spreektijd per fractie: 5 minuten Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bewindsperso(o)n(en): minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Y.J. van Hijum...

2024D28523

Overige Kamerstukken

Convocatie gesprek met UWV, SVB en LCR over de knelpuntenbrieven op 11 september 2024

Convocatie gesprek met UWV, SVB en LCR over de knelpuntenbrieven op 11 september 2024. Den Haag, 5 juli 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): Bewindsperso(o)n(en): Activiteit: Gesprek Datum: woensdag 11 september 2024...

2024D28443

Overige Kamerstukken

Convocatie werkbezoek aan het Westland in het kader van arbeidsmigratie op 4 oktober 2024

Convocatie werkbezoek aan het Westland in het kader van arbeidsmigratie op 4 oktober 2024. Den Haag, 4 juli 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Werkbezoek Datum: vrijdag 04 oktober 2024 Tijd: 10.00...

2024D28323

Overige Kamerstukken

Verzoek kabinetsreactie rapport 'Gezond opgroeien, wonen en werken'

Verzoek kabinetsreactie rapport 'Gezond opgroeien, wonen en werken'. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Plaats en datum: Den...

2024D28149

Overige Kamerstukken

Convocatie rondetafelgesprek opheffen van het handhavingsmoratorium Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) op 5 september 2024

Convocatie rondetafelgesprek opheffen van het handhavingsmoratorium Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) op 5 september 2024. Den Haag, 10 juli 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): vaste commissie voor Financiën Activiteit: Rondetafelgesprek Datum...

2024D28145

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng verslag Wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het op onderdelen in balans brengen van deze wetten tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving (Participatiewet in balans) op 18 september 2024

Convocatie inbreng verslag Wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het op onderdelen in balans...

2024D28147

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng verslag Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel op 11 september 2024

Convocatie inbreng verslag Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel op 11 september 2024. Den Haag, 3...

2024D28144

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg pensioenen van politieke ambtsdragers in het nieuwe pensioenstelsel op 5 september 2024

Convocatie inbreng schriftelijk overleg pensioenen van politieke ambtsdragers in het nieuwe pensioenstelsel op 5 september 2024. Den Haag, 3 juli 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Inbreng schriftelijk overleg Datum: donderdag 5...

2024D28165