Overige kamerstukken

Zoekresultaten (8.329)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Kamerstuk 26448-749)

Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Kamerstuk 26448-749). 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 758 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 3...

2024D22583

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 550 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 4 VERSLAG...

2024D22423

Overige Kamerstukken

Verzoek van de leden Paternotte (D66) en Becker (VVD) om naast de ministers van SZW, BuZa en OCW ook de minister van Justitie en Veiligheid uit te nodigen voor het nog in te plannen CD Buitenlandse Inmenging en beïnvloeding.

Verzoek van de leden Paternotte (D66) en Becker (VVD) om naast de ministers van SZW, BuZa en OCW ook de minister van Justitie en Veiligheid uit te nodigen voor het nog in te plannen CD Buitenlandse...

2024D22614

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. Onderzoek naar de perspectieven van ouders op kindregelingen (Kamerstuk 36410-XV-81)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. Onderzoek naar de perspectieven van ouders op kindregelingen (Kamerstuk 36410-XV-81). 2024D21924 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond bij...

2024D21924

Overige Kamerstukken

Convocatie petitieaanbieding - Aanbieding position paper Jeugdloon FNV Young & United op 4 juni 2024

Convocatie petitieaanbieding - Aanbieding position paper Jeugdloon FNV Young & United op 4 juni 2024. Den Haag, 29 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Petitie Datum: dinsdag 4 juni 2024 Tijd...

2024D21843

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek gezinsbeleid omringende landen (Kamerstuk 30512-18)

Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek gezinsbeleid omringende landen (Kamerstuk 30512-18). 30 512 Gezinsbeleid Nr. 19 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 mei 2024 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft...

2024D21576

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing door CPB over het rapport ‘Economische dynamiek en migratie’ op 13 juni 2024.

Convocatie technische briefing door CPB over het rapport ‘Economische dynamiek en migratie’ op 13 juni 2024.. Den Haag, 28 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): vaste commissie voor Economische Zaken en...

2024D21604

Overige Kamerstukken

Convocatie Werkbezoek aan de Europese instellingen op 29-30 september 2024

Convocatie Werkbezoek aan de Europese instellingen op 29-30 september 2024. Den Haag, 28 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Werkbezoek Begindatum: zondag 29 september 2024 Begintijd: 13.00 uur Einddatum: maandag 30...

2024D21617

Overige Kamerstukken

Brief van de leden Mutluer en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Brief van de leden Mutluer en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 157 Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk...

2024D20773

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen inzake de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (36560-XV)

Verslag houdende een lijst van vragen inzake de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (36560-XV). 2024D20866 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend...

2024D20866

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36560-XV-2)

Lijst van vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36560-XV-2). 2024D20864 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen voorgelegd aan...

2024D20864

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1)

Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1).

2024D20870

Overige Kamerstukken

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024)

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet...

2024D20714

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie op 20 juni 2024; position papers toegevoegd

Herziene convocatie rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie op 20 juni 2024; position papers toegevoegd. Den Haag, 13 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): Activiteit: Rondetafelgesprek Datum: donderdag 20 juni...

2024D20605

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg op 13 juni 2024 t.v.v. de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni; agendapunt toegevoegd

Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg op 13 juni 2024 t.v.v. de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni; agendapunt toegevoegd. Den Haag, 10 juni 2024 HERZIENE CONVOCATIE (agendapunt * toegevoegd) Als u het schriftelijk overleg...

2024D20611