Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Nota van verbetering

Nota van verbetering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 015 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van...

2014D48261

Overige Kamerstukken

tweede nota van verbetering

tweede nota van verbetering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 33 988 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015)...

2014D32493

Overige Kamerstukken

Nota van verbetering

Nota van verbetering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 988 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2015) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 21 augustus 2014...

2014D28729

Overige Kamerstukken

Nota van verbetering

Nota van verbetering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 975 Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis...

2014D27466

Overige Kamerstukken

Nota van verbetering

Nota van verbetering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) Nr. 6...

2013D49089

Overige Kamerstukken

Nota van verbetering

Nota van verbetering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 687 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd...

2013D31817

Overige Kamerstukken

Nota van verbetering

Nota van verbetering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 579 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van...

2013D16745

Overige Kamerstukken

Nota van verbetering

Nota van verbetering. kst-33290-6 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op loonbelasting 1964 in verband...

2012D25071

Overige Kamerstukken

Nota van verbetering

Nota van verbetering. kst-33015-6 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 015 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012) Nr. 6...

2011D51206

Overige Kamerstukken

Nota van verbetering

Nota van verbetering. kst-32815-6 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 815 Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in...

2011D39747

Overige Kamerstukken

Nota van verbetering

Nota van verbetering. kst-32534-5 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 534 Implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007...

2010D45084

Overige Kamerstukken

Nota van verbetering

Nota van verbetering. kst-32520-7 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 520 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) Nr. 7...

2010D40203

Overige Kamerstukken

Nota van verbetering

Nota van verbetering. kst-32435-5 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 435 Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te...

2010D31107

Overige Kamerstukken

Tweede nota van verbetering

Tweede nota van verbetering. kst-31537-27 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 537 Voorstel van wet van de leden Kos¸er Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met...

2010D27417

Overige Kamerstukken

Nota van verbetering

Nota van verbetering. 31 537 Voorstel van wet van de leden Kos¸er Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen Nr. 16 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 12...

2010D00986