Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. 36 545 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende...

2024D26842

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 506 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet Nr. 7 NOTA...

2024D22638

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET...

2024D20366

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 513 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen...

2024D19382

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 458 Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen Nr...

2024D08497

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 446 Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het...

2024D08540

Overige Kamerstukken

Aanvulling op nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 36488-6)

Aanvulling op nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 36488-6). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 488 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon...

2024D06683

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 488 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met...

2024D06390

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 415 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024) Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN...

2023D42898

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 385 Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met...

2023D41428

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 393 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET...

2023D40289

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 389 Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en...

2023D35358

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 306 Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN...

2023D31763

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 309 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de...

2023D29118

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 241 Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de...

2023D17124