Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen inzake de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (36560-XV)

Verslag houdende een lijst van vragen inzake de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (36560-XV). 2024D20866 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend...

2024D20866

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36560-XV-2)

Lijst van vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36560-XV-2). 2024D20864 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen voorgelegd aan...

2024D20864

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1)

Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1).

2024D20870

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XV)

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XV). 2024D19909 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST...

2024D19909

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen over de Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

Lijst van vragen over de Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel. 2024D13195 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken...

2024D13195

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen aan de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening “Blind voor mens en recht” (Kamerstuk 35867)

Lijst van vragen aan de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening “Blind voor mens en recht” (Kamerstuk 35867). 2024D11001 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Sociale...

2024D11001

Overige Kamerstukken

36470-XV Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijzigingsamenhangende met de Najaarsnota)

36470-XV Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijzigingsamenhangende met de Najaarsnota). 2023D48674 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN...

2023D48674

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XV)

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XV). 2023D40109 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie...

2023D40109

Overige Kamerstukken

36435 XV Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

36435 XV Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota). 2023D38753 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN...

2023D38753

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen over het tussenrapport commissie sociaal minimum (Kamerstuk 36200-XV-95)

Lijst van vragen over het tussenrapport commissie sociaal minimum (Kamerstuk 36200-XV-95). 2023D35763 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen...

2023D35763

Overige Kamerstukken

36350-XV Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

36350-XV Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). 2023D23592 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN...

2023D23592

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36360-XV-2)

Lijst van vragen, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36360-XV-2). 2023D22122 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft...

2023D22122

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV)

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV). 2023D22120 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend...

2023D22120

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36360-XV-2)

Lijst van vragen, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36360-XV-2). 2023D22123 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2023D22123

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV-1)

Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV-1). 2023D22121 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen voorgelegd aan de bewindspersonen van Sociale Zaken en...

2023D22121