Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

36241, eindtekst

36241, eindtekst.

2024D23430

Overige Kamerstukken

36306, eindtekst

36306, eindtekst.

2024D16958

Overige Kamerstukken

Eindtekst

Eindtekst.

2024D13044

Overige Kamerstukken

Eindtekst

Eindtekst. De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 15 februari 2024 Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de...

2024D06869

Overige Kamerstukken

Eindtekst

Eindtekst.

2023D45245

Overige Kamerstukken

Eindtekst

Eindtekst. De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 24 oktober 2023 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang...

2023D44491

Overige Kamerstukken

36410-XV, eindtekst

36410-XV, eindtekst.

2023D44615

Overige Kamerstukken

Eindtekst

Eindtekst. De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 21 september 2023 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990...

2023D38906

Overige Kamerstukken

36360-XV, eindtekst

36360-XV, eindtekst.

2023D35864

Overige Kamerstukken

eindtekst 36350-XV (d,d, 6 juli 2023)

eindtekst 36350-XV (d,d, 6 juli 2023).

2023D34923

Overige Kamerstukken

36245, eindtekst

36245, eindtekst.

2023D33564

Overige Kamerstukken

35592, eindtekst

35592, eindtekst.

2023D38899

Overige Kamerstukken

35673, eindtekst

35673, eindtekst.

2023D11293

Overige Kamerstukken

Eindtekst

Eindtekst.

2023D05866

Overige Kamerstukken

36067, eindtekst

36067, eindtekst.

2023D00281