Moties

Zoekresultaten (47.323)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Ouwehand c.s. over de btw op alle onbewerkte groente en fruit per 1 november afschaffen

Motie van het lid Ouwehand c.s. over de btw op alle onbewerkte groente en fruit per 1 november afschaffen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gezonde

2022D37131

Moties

Motie van de leden Pieter Heerma en Den Haan over het instellen van een burgerberaad om de samenleving te betrekken bij de vraagstukken van vergrijzing

Motie van de leden Pieter Heerma en Den Haan over het instellen van een burgerberaad om de samenleving te betrekken bij de vraagstukken van vergrijzing. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN DEN HAAN Voorgesteld 22 september 2022 De

2022D37126

Moties

Motie van het lid Ouwehand over een moratorium instellen op de bouw van nieuwe veestallen en op de uitbreiding van bestaande stallen

Motie van het lid Ouwehand over een moratorium instellen op de bouw van nieuwe veestallen en op de uitbreiding van bestaande stallen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D37132

Moties

Motie van het lid Wilders over per direct stoppen met het innen van de ODE, btw en belasting op energie

Motie van het lid Wilders over per direct stoppen met het innen van de ODE, btw en belasting op energie. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID WILDERS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering per direct

2022D37111

Moties

Motie van het lid Marijnissen over invoeren van een extra schijf winstbelasting van 49,5 procent boven de 1 miljoen euro

Motie van het lid Marijnissen over invoeren van een extra schijf winstbelasting van 49,5 procent boven de 1 miljoen euro. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D37118

Moties

Motie van de leden Hermans en Pieter Heerma over een op het energie-intensieve mkb toegespitste toereikende compensatieregeling voor de vaste energielasten

Motie van de leden Hermans en Pieter Heerma over een op het energie-intensieve mkb toegespitste toereikende compensatieregeling voor de vaste energielasten. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN HERMANS EN PIETER HEERMA Voorgesteld 22 september 2022

2022D37115

Moties

Motie van het lid Wilders over ruimhartiger toepassen van het tarief-en prijsplafond op stroom en gas en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022

Motie van het lid Wilders over ruimhartiger toepassen van het tarief-en prijsplafond op stroom en gas en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 10 MOTIE VAN HET LID WILDERS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de

2022D37108

Moties

Motie van de leden Hermans en Marijnissen over deze winter enkel afsluiting toestaan bij aantoonbaar misbruik, fraude of veiligheidsrisico's

Motie van de leden Hermans en Marijnissen over deze winter enkel afsluiting toestaan bij aantoonbaar misbruik, fraude of veiligheidsrisico's. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN HERMANS EN MARIJNISSEN Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer,

2022D37117

Moties

Motie van het lid Wilders over verruimen van de werkkostenregeling

Motie van het lid Wilders over verruimen van de werkkostenregeling. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 9 MOTIE VAN HET LID WILDERS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de werkkostenregeling (WKR) te verruimen, waardoor

2022D37107

Moties

Motie van het lid Wilders over onmiddellijk een asielstop invoeren

Motie van het lid Wilders over onmiddellijk een asielstop invoeren. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 15 MOTIE VAN HET LID WILDERS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering onmiddellijk een asielstop in te voeren, en gaat

2022D37113

Moties

Motie van het lid Marijnissen over afzien van de bezuiniging van 400 miljoen euro op de personeelsnorm in de verpleeghuizen

Motie van het lid Marijnissen over afzien van de bezuiniging van 400 miljoen euro op de personeelsnorm in de verpleeghuizen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D37120

Moties

Motie van het lid Wilders over de btw op boodschappen op 0 procent zetten

Motie van het lid Wilders over de btw op boodschappen op 0 procent zetten. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 12 MOTIE VAN HET LID WILDERS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de btw op boodschappen op 0% te zetten, en

2022D37110

Moties

Motie van het lid Marijnissen over een verbod op het uitkeren van dividend en het opkopen van eigen aandelen en bonussen voor bedrijven die gecompenseerd worden voor het prijsplafond

Motie van het lid Marijnissen over een verbod op het uitkeren van dividend en het opkopen van eigen aandelen en bonussen voor bedrijven die gecompenseerd worden voor het prijsplafond. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN Voorgesteld 22

2022D37119

Moties

Motie van het lid Paternotte c.s. over bij de oplossingen voor het energie-intensieve mkb ook kijken naar gerichte ondersteuning van scholen en culturele instellingen

Motie van het lid Paternotte c.s. over bij de oplossingen voor het energie-intensieve mkb ook kijken naar gerichte ondersteuning van scholen en culturele instellingen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. Voorgesteld 22 september

2022D37121

Moties

Motie van het lid Wilders over het compenseren van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die veel energie gebruiken

Motie van het lid Wilders over het compenseren van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die veel energie gebruiken. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 8 MOTIE VAN HET LID WILDERS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de

2022D37106

Naar boven