Moties

Zoekresultaten (49.048)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Gewijzigde motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over verduurzamingsmaatregelen voor de industrie voor CO2- en stikstofreductie (t.v.v. 36200-XIV-30)

Gewijzigde motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over verduurzamingsmaatregelen voor de industrie voor CO2- en stikstofreductie (t.v.v. 36200-XIV-30). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het

2022D52811

Moties

Motie van het lid Van Haga

Motie van het lid Van Haga. 25295-1976 08 december 2022 Infectieziektenbestrijding MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9) Motie 3 — immuungecompromitteerden opnemen in onderzoek naar oversterfte De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het Rapport

2022D52798

Moties

Gewijzigde motie van de leden Bromet en Thijssen over onderzoeken hoe de afzet van biologische producten gestimuleerd kan worden (t.v.v. 36200-XIV-47)

Gewijzigde motie van de leden Bromet en Thijssen over onderzoeken hoe de afzet van biologische producten gestimuleerd kan worden (t.v.v. 36200-XIV-47). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het

2022D52802

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 25295-1981 08 december 2022 Infectieziektenbestrijding MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9) ‘ . Motie — Tweedeling 7 De Kamer, Gehoord de beraadsiaging, Constaterende dat het Covid-beleid en met name het Corona Toegangsbewijs

2022D52805

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 25295-1980 08 december 2022 Infectieziektenbestrijding MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9) Motie — Long Covid De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat ook de Raad van State vindt dat er goede redenen zijn om de

2022D52804

Moties

Motie van het lid Van Haga

Motie van het lid Van Haga. 25295-1975 08 december 2022 Infectieziektenbestrijding MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9) (3) Motie 2 — landelijk ventilatieplan met keurmerk en regelgeving De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ventilatie een

2022D52793

Moties

Motie van het lid Hijink

Motie van het lid Hijink. 25295-1982 08 december 2022 Infectieziektenbestrijding MOTIE VAN HET LID HIJINK Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9) (yo MOTIE VAN HET LID HHINK voorgesteld op 8 december 2022 De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat de regering overweegt om met een

2022D52806

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 25295-1979 08 december 2022 Infectieziektenbestrijding MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9) Motie — Tweedeling ft De Kamer, Gehoord de beraadsiaging, Constaterende dat er op dit moment in China fundamentele mensenrechten worden

2022D52803

Moties

Gewijzigde motie van het lid Bromet c.s. over de verworven stikstofrechten voor de A27 inzetten voor de legalisatie van PAS-melders en natuurherstel (t.v.v. 36200-XIV-51)

Gewijzigde motie van het lid Bromet c.s. over de verworven stikstofrechten voor de A27 inzetten voor de legalisatie van PAS-melders en natuurherstel (t.v.v. 36200-XIV-51). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het

2022D52796

Moties

Motie van de leden Kuiken en Westerveld

Motie van de leden Kuiken en Westerveld. 25295-1978 08 december 2022 Infectieziektenbestrijding MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN WESTERVELD Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9) Motie expertisecentrum postcovid De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de minister de opdracht heeft

2022D52800

Moties

Motie van de leden Westerveld en Kuiken

Motie van de leden Westerveld en Kuiken. 25295-1977 08 december 2022 Infectieziektenbestrijding MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KUIKEN Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9) Motie zelftesten mondkapjes De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat; - én op de drie gezinnen Nederland

2022D52799

Moties

Motie van het lid Van Haga

Motie van het lid Van Haga. 25295-1974 08 december 2022 Infectieziektenbestrijding MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9) 2 Motie 1 — breed onderzoek naar alle effecten van vaccinatiecampagnes op sterfte direct na vaccinatie De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D52792

Moties

Motie van de leden Agema en Van der Plas

Motie van de leden Agema en Van der Plas. 25295-1973 08 december 2022 Infectieziektenbestrijding MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9) V De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering een keurmerk voor deugdelijke CO2-meters bewerkstelligen,

2022D52791

Moties

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over de teelt van vezelgewassen bevorderen onder andere door het onderscheid tussen regio's in de financiële vergoeding per hectare in de ecoregeling weg te nemen (t.v.v. 36200-XIV-56)

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over de teelt van vezelgewassen bevorderen onder andere door het onderscheid tussen regio's in de financiële vergoeding per hectare in de ecoregeling weg te nemen (t.v.v. 36200-XIV-56). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten

2022D52781

Moties

Motie van het lid Agnes Mulder c.s.

Motie van het lid Agnes Mulder c.s.. 32852-220 08 december 2022 Grondstoffenvoorzieningszekerheid MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Circulaire economie (CD 8/11) cP) De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gemeenten verantwoordelijkheid hebben voor het afvalbeleid, maar dat zij geen

2022D52770

Naar boven