Moties

Zoekresultaten (5.284)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie (gewijzigd/nader)

Moties

Gewijzigde motie van het lid Nijhof-Leeuw over met de provincies overleggen over een snel, juridisch houdbaar en kostenefficiënt verificatieproces en afspraken maken over een snelle afronding hiervan (t.v.v. 21501-32-1653)

Gewijzigde motie van het lid Nijhof-Leeuw over met de provincies overleggen over een snel, juridisch houdbaar en kostenefficiënt verificatieproces en afspraken maken over een snelle afronding hiervan (t.v.v. 21501-32-1653). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024...

2024D26337

Moties

Gewijzigde motie van het lid Michon-Derkzen over een project starten met als doel om als Kamer na terugkeer naar het Binnenhof digitaal te gaan stemmen (t.v.v. 36528-14)

Gewijzigde motie van het lid Michon-Derkzen over een project starten met als doel om als Kamer na terugkeer naar het Binnenhof digitaal te gaan stemmen (t.v.v. 36528-14). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 528...

2024D25710

Moties

Gewijzigde motie van de leden Beckerman en Pijpelink over onderzoek doen naar mogelijke problemen bij de verkoop van schoolboeken (t.v.v. 36560-VIII-18)

Gewijzigde motie van de leden Beckerman en Pijpelink over onderzoek doen naar mogelijke problemen bij de verkoop van schoolboeken (t.v.v. 36560-VIII-18). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 560 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van...

2024D25012

Moties

Gewijzigde motie van het lid Lahlah over drie jaar na invoering een evaluatie van de Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur uitvoeren (t.v.v. 29279-859)

Gewijzigde motie van het lid Lahlah over drie jaar na invoering een evaluatie van de Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur uitvoeren (t.v.v. 29279-859). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. GEWIJZIGDE MOTIE...

2024D25286

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van Oostenbruggen c.s. over een onafhankelijke juridische en fiscale analyse laten maken van de fiscale positie van de BIV (t.v.v. 31066-1408)

Gewijzigde motie van het lid Van Oostenbruggen c.s. over een onafhankelijke juridische en fiscale analyse laten maken van de fiscale positie van de BIV (t.v.v. 31066-1408). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 31 066 Belastingdienst...

2024D25014

Moties

Gewijzigde motie van het lid Inge van Dijk c.s. over op korte termijn met een onafhankelijk advies komen over hoe om te gaan met ouders die de Commissie Werkelijke Schade al hebben doorlopen of in bezwaar zijn (t.v.v. 31066-1402)

Gewijzigde motie van het lid Inge van Dijk c.s. over op korte termijn met een onafhankelijk advies komen over hoe om te gaan met ouders die de Commissie Werkelijke Schade al hebben doorlopen of in bezwaar...

2024D25005

Moties

Gewijzigde motie van de leden Kamminga en Zeedijk over onderzoeken of meer flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden mogelijk is zodat het makkelijker wordt om bij de rijksoverheid te werken als je buiten de Randstad woont (t.v.v. 29697-150)

Gewijzigde motie van de leden Kamminga en Zeedijk over onderzoeken of meer flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden mogelijk is zodat het makkelijker wordt om bij de rijksoverheid te werken als je buiten de Randstad woont (t.v.v. 29697-150)...

2024D25115

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over in eerste instantie een kosteloze betalingsherinnering sturen bij het niet betalen van een boete (t.v.v. 29279-857)

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over in eerste instantie een kosteloze betalingsherinnering sturen bij het niet betalen van een boete (t.v.v. 29279-857).

2024D25489

Moties

Gewijzigde motie van de leden Paulusma en Bushoff over met veldpartijen en patiëntenvertegenwoordiging een nationaal plan zeldzame aandoeningen opstellen (t.v.v. 32805-179)

Gewijzigde motie van de leden Paulusma en Bushoff over met veldpartijen en patiëntenvertegenwoordiging een nationaal plan zeldzame aandoeningen opstellen (t.v.v. 32805-179). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. GEWIJZIGDE...

2024D25000

Moties

Gewijzigde motie van de leden Van Oostenbruggen en Palmen over onderzoeken hoe ook stemhulpmiddelen kunnen voldoen aan de waarborgen van de democratische rechtsstaat (t.v.v. 35165-78)

Gewijzigde motie van de leden Van Oostenbruggen en Palmen over onderzoeken hoe ook stemhulpmiddelen kunnen voldoen aan de waarborgen van de democratische rechtsstaat (t.v.v. 35165-78). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 35 165 Verkiezingen Nr...

2024D24998

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van Zanten over onderzoeken op welke wijze er binnen lerarenopleidingen meer aandacht kan komen voor het begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (t.v.v. 31497-480)

Gewijzigde motie van het lid Van Zanten over onderzoeken op welke wijze er binnen lerarenopleidingen meer aandacht kan komen voor het begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (t.v.v. 31497-480). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024...

2024D25491

Moties

Gewijzigde motie van het lid Zeedijk c.s. over ideële of charitatieve instellingen en loterijen die afdragen aan goede doelen uitzonderen van een verplichte bedenktijd bij verkoop aan de deur en donateurwerving (t.v.v. 27879-100)

Gewijzigde motie van het lid Zeedijk c.s. over ideële of charitatieve instellingen en loterijen die afdragen aan goede doelen uitzonderen van een verplichte bedenktijd bij verkoop aan de deur en donateurwerving (t.v.v. 27879-100). TWEEDE KAMER DER...

2024D25493

Moties

Gewijzigde motie van de leden Claassen en Daniëlle Jansen over stimuleren dat fabrikanten, het Zorginstituut, CBG en/of de beroepsgroepen eerder met elkaar in gesprek gaan over hun studieopzet met als doel de post-sluisperiode te verkorten (t.v.v. 32805-181)

Gewijzigde motie van de leden Claassen en Daniëlle Jansen over stimuleren dat fabrikanten, het Zorginstituut, CBG en/of de beroepsgroepen eerder met elkaar in gesprek gaan over hun studieopzet met als doel de post-sluisperiode te verkorten (t.v.v...

2024D25126

Moties

Gewijzigde motie van het lid Thijssen over breder onderzoek naar mogelijk marktfalen in verschillende sectoren (t.v.v. 27879-98)

Gewijzigde motie van het lid Thijssen over breder onderzoek naar mogelijk marktfalen in verschillende sectoren (t.v.v. 27879-98). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 27 879 Versterking van de positie van de consument Nr. GEWIJZIGDE MOTIE...

2024D24995

Moties

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over de Samen naar School-klassen in het vo verder stimuleren door knelpunten weg te nemen (t.v.v. 31497-478)

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over de Samen naar School-klassen in het vo verder stimuleren door knelpunten weg te nemen (t.v.v. 31497-478). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 31 497 Passend onderwijs Nr...

2024D24716