Moties

Zoekresultaten (4.769)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie (gewijzigd/nader)

Moties

Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Bouchallikh over het in kaart brengen van de effecten op ontwikkelingslanden van de transitie naar een circulaire economie (t.v.v. 36200-XII-72)

Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Bouchallikh over het in kaart brengen van de effecten op ontwikkelingslanden van de transitie naar een circulaire economie (t.v.v. 36200-XII-72). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

2022D51666

Moties

Gewijzigde motie van de leden Smals en Van Beukering-Huijbregts over drempels wegnemen voor zelfstandigen om ze een volwaardige rol te laten spelen in de polder en de Stichting van de Arbeid (t.v.v. 36200-XV-40)

Gewijzigde motie van de leden Smals en Van Beukering-Huijbregts over drempels wegnemen voor zelfstandigen om ze een volwaardige rol te laten spelen in de polder en de Stichting van de Arbeid (t.v.v. 36200-XV-40). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale

2022D51479

Moties

Gewijzigde motie van het lid Kwint over ervoor zorgen dat geen enkel kopstuk van de publieke omroep meer aan de NPO verdient dan de geldende ministersnorm (t.v.v. 36200-VIII-131)

Gewijzigde motie van het lid Kwint over ervoor zorgen dat geen enkel kopstuk van de publieke omroep meer aan de NPO verdient dan de geldende ministersnorm (t.v.v. 36200-VIII-131). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

2022D51392

Moties

Gewijzigde motie van het lid Kops over de benoeming van Kees Vendrik als voorzitter van het platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie over het klimaatbeleid terugdraaien (t.v.v. 32813-1136)

Gewijzigde motie van het lid Kops over de benoeming van Kees Vendrik als voorzitter van het platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie over het klimaatbeleid terugdraaien (t.v.v. 32813-1136). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOPS Ter vervanging van

2022D51146

Moties

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over een nieuwe en hogere norm voor percentages programmamakers in vaste dienst (t.v.v. 36200-VIII-134)

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over een nieuwe en hogere norm voor percentages programmamakers in vaste dienst (t.v.v. 36200-VIII-134). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 Nr.

2022D51152

Moties

Gewijzigde motie van het lid Podt c.s. over meerjarige financiering van onderdelen van het Programma Participatie en Taal (t.v.v. 36200-XV-14)

Gewijzigde motie van het lid Podt c.s. over meerjarige financiering van onderdelen van het Programma Participatie en Taal (t.v.v. 36200-XV-14).

2022D49324

Moties

Gewijzigde motie van het lid Kuzu over toepassing van het VN-Kinderrechtenverdrag door Israël (t.v.v. 36200-V-49)

Gewijzigde motie van het lid Kuzu over toepassing van het VN-Kinderrechtenverdrag door Israël (t.v.v. 36200-V-49). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 Nr. 61 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KUZU TER VERVANGING VAN DIE

2022D50273

Moties

Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over bij een positieve evaluatie de middelen van de subsidie praktijkleren vanaf 2024 inzetten voor een vervolgregeling van vijf jaar (t.v.v. 36200-VIII-78)

Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over bij een positieve evaluatie de middelen van de subsidie praktijkleren vanaf 2024 inzetten voor een vervolgregeling van vijf jaar (t.v.v. 36200-VIII-78). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

2022D50036

Moties

Gewijzigde motie van het lid Kuzu over het aanscherpen van het advies aan bedrijven en financiële instellingen met activiteiten in illegale nederzettingen (t.v.v. 36200-V-48)

Gewijzigde motie van het lid Kuzu over het aanscherpen van het advies aan bedrijven en financiële instellingen met activiteiten in illegale nederzettingen (t.v.v. 36200-V-48). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 Nr.

2022D50337

Moties

Gewijzigde motie van de leden Beertema en Paul over praktische vaardigheden en competenties implementeren in de eindtoets in het basisonderwijs (t.v.v. 36200-VIII-71)

Gewijzigde motie van de leden Beertema en Paul over praktische vaardigheden en competenties implementeren in de eindtoets in het basisonderwijs (t.v.v. 36200-VIII-71). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het

2022D50279

Moties

Gewijzigde motie van het lid Grinwis c.s. over het versnellen van de omslag naar in Nederland geteelde biogrondstoffen in de bouw (t.v.v. 36200-XIII-63)

Gewijzigde motie van het lid Grinwis c.s. over het versnellen van de omslag naar in Nederland geteelde biogrondstoffen in de bouw (t.v.v. 36200-XIII-63). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 Nr. 83

2022D50267

Moties

Gewijzigde motie van het lid Hagen c.s. over het kosteloos ter beschikking stellen van boeken en licenties voor taal, rekenen en burgerschap aan mbo-studenten jonger dan 18 jaar (t.v.v. 36200-VIII-85)

Gewijzigde motie van het lid Hagen c.s. over het kosteloos ter beschikking stellen van boeken en licenties voor taal, rekenen en burgerschap aan mbo-studenten jonger dan 18 jaar (t.v.v. 36200-VIII-85). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

2022D49994

Moties

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Sjoerdsma en Van der Lee over het buitenlandbeleid richting grote autocratische mogendheden herijken (t.v.v. 36200-V-58)

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Sjoerdsma en Van der Lee over het buitenlandbeleid richting grote autocratische mogendheden herijken (t.v.v. 36200-V-58). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 Nr. 59 TWEEDE

2022D50572

Moties

Nader gewijzigde motie van de leden Sjoerdsma en Van der Lee over het buitenlandbeleid richting grote autocratische mogendheden herijken (t.v.v. 36200-V-57)

Nader gewijzigde motie van de leden Sjoerdsma en Van der Lee over het buitenlandbeleid richting grote autocratische mogendheden herijken (t.v.v. 36200-V-57). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 Nr. 58 NADER

2022D50548

Moties

Gewijzigde motie van de leden Sjoerdsma en Van der Lee over het buitenlandbeleid richting grote autocratische mogendheden herijken (t.v.v. 36200-V-32)

Gewijzigde motie van de leden Sjoerdsma en Van der Lee over het buitenlandbeleid richting grote autocratische mogendheden herijken (t.v.v. 36200-V-32). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 Nr. 57 GEWIJZIGDE MOTIE VAN

2022D50502

Naar boven