Moties

Zoekresultaten (4.640)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie (gewijzigd/nader)

Moties

Gewijzigde motie van het lid Azarkan over onderzoeken of het huidige budget voor de NCDR voldoet voor de uitvoering en totstandkoming van nieuw beleid (t.v.v. 36200-44)

Gewijzigde motie van het lid Azarkan over onderzoeken of het huidige budget voor de NCDR voldoet voor de uitvoering en totstandkoming van nieuw beleid (t.v.v. 36200-44). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 72 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID AZARKAN Ter vervanging van die

2022D37170

Moties

Gewijzigde motie van het lid Marijnissen over een verbod op alle mogelijke vormen van winstuitkeringen voor bedrijven die gecompenseerd worden voor het prijsplafond (t.v.v. 36200-21)

Gewijzigde motie van het lid Marijnissen over een verbod op alle mogelijke vormen van winstuitkeringen voor bedrijven die gecompenseerd worden voor het prijsplafond (t.v.v. 36200-21). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN Ter

2022D37168

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over een extra energiecompensatie voor mensen die vanwege medische oorzaken energiekosten boven het tariefplafond hebben t.v.v. 36200-54

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over een extra energiecompensatie voor mensen die vanwege medische oorzaken energiekosten boven het tariefplafond hebben t.v.v. 36200-54. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Ter

2022D37169

Moties

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over een nieuw plan dat wel voldoet aan de oproep van de inspecties om tot een crisisaanpak te komen (t.v.v. 31839-888)

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over een nieuw plan dat wel voldoet aan de oproep van de inspecties om tot een crisisaanpak te komen (t.v.v. 31839-888). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2021-2022 31 839 Jeugdzorg Nr. GEWIJZIGDE *) MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 888 Voorgesteld

2022D36126

Moties

Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over in gesprek gaan met de benodigde partijen om tot een aanpak te komen in de huidige crisissituatie (t.v.v. 31839-889)

Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over in gesprek gaan met de benodigde partijen om tot een aanpak te komen in de huidige crisissituatie (t.v.v. 31839-889). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 839 Jeugdzorg Nr. 902 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 889 Voorgesteld 15

2022D36038

Moties

Gewijzigde motie van het lid Hijink over drie keer per jaar aan de Kamer rapporteren over de voortgang van de verbeteringen in de jeugdzorg (t.v.v. 31839-881)

Gewijzigde motie van het lid Hijink over drie keer per jaar aan de Kamer rapporteren over de voortgang van de verbeteringen in de jeugdzorg (t.v.v. 31839-881). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 839 Jeugdzorg Nr. 901 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 881 Voorgesteld 15 september

2022D36036

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over gegevensuitwisseling binnen de Wegiz louter gebruiken voor zaken als in de wet bedoeld (t.v.v. 35824-39)

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over gegevensuitwisseling binnen de Wegiz louter gebruiken voor zaken als in de wet bedoeld (t.v.v. 35824-39). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2021-2022 35 824 Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet

2022D36044

Moties

Gewijzigde motie van het lid Agema over het opheffen van de corona-opt-in (t.v.v. 35824-32)

Gewijzigde motie van het lid Agema over het opheffen van de corona-opt-in (t.v.v. 35824-32). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2021-2022 35 824 Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) Nr. GEWIJZIGDE

2022D35927

Moties

Gewijzigde motie Mutluer over nagaan wat de mogelijkheden zijn en effectiviteit is van het scannen van alle fruitcontainers (t.v.v. 29911-363)

Gewijzigde motie Mutluer over nagaan wat de mogelijkheden zijn en effectiviteit is van het scannen van alle fruitcontainers (t.v.v. 29911-363). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 373 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MUTLUER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 363

2022D34422

Moties

Gewijzigde motie van de leden Koerhuis en van der Molen over onderzoek naar een extra havenbekken in de Houtrakpolder voor de Amsterdamse haven t.v.v. 31409-358

Gewijzigde motie van de leden Koerhuis en van der Molen over onderzoek naar een extra havenbekken in de Houtrakpolder voor de Amsterdamse haven t.v.v. 31409-358. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 364 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN VAN DER MOLEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER

2022D34745

Moties

Gewijzigde motie van het lid Dassen over afspraken op Europees niveau over afschalen van productie van luxe goederen om het gezamenlijke gebruik van gas te beperken (t.v.v. 21501-33-959)

Gewijzigde motie van het lid Dassen over afspraken op Europees niveau over afschalen van productie van luxe goederen om het gezamenlijke gebruik van gas te beperken (t.v.v. 21501-33-959). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 962 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DASSEN

2022D34667

Moties

Gewijzigde motie van het lid Dassen over zich positief uitspreken over voorstellen over het belasten van excessieve winsten en het afschakelen van industrieën (t.v.v. 21501-33-960)

Gewijzigde motie van het lid Dassen over zich positief uitspreken over voorstellen over het belasten van excessieve winsten en het afschakelen van industrieën (t.v.v. 21501-33-960). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 963 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DASSEN TER

2022D34634

Moties

Gewijzigde motie van de leden Thijssen en Kröger over pleiten voor opschorting van speculatie op de energiemarkt (t.v.v. 21501-33-955)

Gewijzigde motie van de leden Thijssen en Kröger over pleiten voor opschorting van speculatie op de energiemarkt (t.v.v. 21501-33-955). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 961 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN THIJSSEN EN KRÖGER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER

2022D34621

Moties

Gewijzigde motie van het lid Klaver c.s. over vasthouden aan de afgesproken stikstofdoelstelling voor 2030 (t.v.v. 35788-185)

Gewijzigde motie van het lid Klaver c.s. over vasthouden aan de afgesproken stikstofdoelstelling voor 2030 (t.v.v. 35788-185). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 788 Kabinetsformatie 2021 Nr. 205 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 185 Voorgesteld 23 augustus 2022 De Kamer,

2022D32873

Moties

Gewijzigde motie van het lid Alkaya c.s. over alles in het werk stellen om een verdere verschraling van de dienstregeling in het openbaar vervoer te voorkomen (t.v.v. 31305-355)

Gewijzigde motie van het lid Alkaya c.s. over alles in het werk stellen om een verdere verschraling van de dienstregeling in het openbaar vervoer te voorkomen (t.v.v. 31305-355). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 359 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ALKAYA C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER

2022D29660

Naar boven