Commissieverslagen

Zoekresultaten (133)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Justitie

Commissieverslagen

Verslag van een AO gehouden op 1 juli 2009 modernisering van het gevangeniswezen (uitvoering motie 31700-VI, nr. 112 over drugs in penitentiaire inrichting, het artikel "Detentieconcept Lelystad, voortgang modernisering gevangeniswezen, het jaarbericht 2008 DJI en het masterplan gevangeniswezen)

Verslag van een AO gehouden op 1 juli 2009 modernisering van het gevangeniswezen (uitvoering motie 31700-VI, nr. 112 over drugs in penitentiaire inrichting, het artikel "Detentieconcept Lelystad, voortgang modernisering gevangeniswezen, het jaarbericht 2008 DJI en het...

2009D38531

Commissieverslagen

Concept verslag Inspectierapport vervolgonderzoek PI Amsterdam

Concept verslag Inspectierapport vervolgonderzoek PI Amsterdam. algemeen overleg/Vervolgonderzoek PI Amsterdam d.d. 25 november 2009/JUST blz. f7bc3764-abac-4140-ab6c-fea138202e3d (Ria Muiser) Uiterste corr.termijn: vrijdag 18 december te 18.00 uur/Inlichtingen tel. 3182104/3183019 fax. 3182116 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

2009D66492

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2009, over de acties in het kader van het Masterplan gevangeniswezen 2009-2014

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2009, over de acties in het kader van het Masterplan gevangeniswezen 2009-2014. 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 364 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 oktober 2009...

2009D48924

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2010, inzake herziening van de gerechtelijke kaart

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2010, inzake herziening van de gerechtelijke kaart. 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 104 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2010 De vaste commissie voor...

2010D11868

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 januari 2009, over o.a. de aanbieding Programma versterking aanpak georganiseerde misdaad en Programma financieel-economische criminaliteit

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 januari 2009, over o.a. de aanbieding Programma versterking aanpak georganiseerde misdaad en Programma financieel-economische criminaliteit. 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 22 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld...

2009D08384

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het rapport Illegaal verblijf in Nederland

Verslag van een algemeen overleg over het rapport Illegaal verblijf in Nederland. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1237 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 november 2008 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 8 oktober...

2008D16007

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 april 2010, inzake het onderzoek seksueel misbruik katholieke instellingen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 april 2010, inzake het onderzoek seksueel misbruik katholieke instellingen. kst-32123-VI-100 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 VI Vaststelling van...

2010D21759

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 april 2009, over Winkelovervallen en transportcriminaliteit

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 april 2009, over Winkelovervallen en transportcriminaliteit. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 225 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2009 De vaste commissie voor Justitie1...

2009D24118

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2010, inzake de JBZ-Raad

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2010, inzake de JBZ-Raad. kst-32317-11 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 317 JBZ-Raad Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN...

2010D23232

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 februari 2010, inzake persoonsgegevens

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 februari 2010, inzake persoonsgegevens. 31 051 Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Nr. 7 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 maart 2010 De vaste commissie voor Justitie1 en de...

2010D13011

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 november 2009, inzake het Vervolgonderzoek PI Amsterdam

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 november 2009, inzake het Vervolgonderzoek PI Amsterdam. 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 372 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 januari 2010 De vaste commissie voor Justitie1 heeft...

2010D01637

Commissieverslagen

Verslag algemeen overleg, gehouden op 13 mei 2009, over Jaarplan Rechtspraak 2009

Verslag algemeen overleg, gehouden op 13 mei 2009, over Jaarplan Rechtspraak 2009. 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 92 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 juni 2009 De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 13...

2009D27350

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 september 2009, over de evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 september 2009, over de evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling. 32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 14 VERSLAG VAN...

2009D53501

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. nota "Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief"

Verslag van een algemeen overleg over o.a. nota "Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief". 31 415 DNA-onderzoek in strafzaken Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 oktober 2008 De vaste commissie...

2008D09181

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juni 2009, over de JBZ-Raad

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juni 2009, over de JBZ-Raad. 23 490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag Nr. 563 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 juli 2009 De vaste commissie voor Justitie1, de vaste commissie...

2009D35354