Brieven regering

Zoekresultaten (77.748)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Vitamine K profylaxe beleid

Vitamine K profylaxe beleid. Hierbij informeer ik uw Kamer over de pas op de plaats die ik maak bij de invoering van het intramusculair toedieningsbeleid (‘prikken’) van vitamine K bij pasgeborenen. Op 7 juli 2023 heb...

2024D07147

Brieven regering

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening. Informatieverzoek Op 26 februari heeft uw Kamer verzocht om het Impact Assessment over de Natuurherstelverordening met de Tweede Kamer te delen voorafgaand aan de stemming over het voorlopig akkoord in het Europees...

2024D07151

Brieven regering

Reactie inzake berichtgeving ministerie van VWS

Reactie inzake berichtgeving ministerie van VWS. Hierbij bied ik u mijn reactie op de verzoeken van uw vaste commissie van VWS van zowel 17 januari 2024 (bericht vertrek hoogste ambtenaar ministerie; kenmerk 2024Z00446), als 14 februari...

2024D06919

Brieven regering

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening. 21501-08 Milieuraad Nr. 933 Brief van de minister voor Natuur en Stikstof Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2024 Op 26 februari heeft uw Kamer...

2024D06861

Brieven regering

Werkagenda verslavingspreventie kansspelen op afstand

Werkagenda verslavingspreventie kansspelen op afstand. mensen met financiële problemen of schulden. Daarom is in samenwerking met de Nederlandse Schuldhulproute een pilot gestart rondom het ontwikkelen van een gids op Geldfit.nl. Hiermee worden mensen met schuldenproblematiek of...

2024D06814

Brieven regering

Tussentijdse evaluatie Invest International

Tussentijdse evaluatie Invest International. In 2021 is Invest International opgericht om ondersteuning te bieden aan op het buitenland gerichte activiteiten van Nederlandse ondernemingen en internationale projecten die een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en die...

2024D06397

Brieven regering

Verslag Formele Telecomraad 5 december 2023

Verslag Formele Telecomraad 5 december 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 1055 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN DE MINISTER VAN...

2024D02811

Brieven regering

Onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving

Onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving. vergelijkbaar waren, zo blijkt uit de recente cijfers van het CBS. Huishoudens isoleren volop, installeren zonnepanelen of schaffen een (hybride) warmtepomp aan. In deze brief breng ik u graag op de hoogte...

2024D06774

Brieven regering

Journalistieke alliantie RPO en NLPO

Journalistieke alliantie RPO en NLPO. 32827 Toekomst mediabeleid Nr. 294 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2024 In de “Visiebrief...

2024D06933

Brieven regering

Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018

Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 201 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D06903

Brieven regering

Uitstel toezending Kabinetsreactie op het artikel 'De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid' van Follow the Money

Uitstel toezending Kabinetsreactie op het artikel 'De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid' van Follow the Money. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)...

2024D06899

Brieven regering

Stand van de Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

Stand van de Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf. 29362 Modernisering van de overheid Nr. 351 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2024 In...

2024D06829

Brieven regering

Reactie op vragen, gesteld tijdens het debat over oversterfte van 15 februari 2024, over de koppeling van medische gegevens die in de coronaperiode zouden zijn gedeeld, ondanks dat hier nadrukkelijk geen toestemming voor was gegeven door de patiënt

Reactie op vragen, gesteld tijdens het debat over oversterfte van 15 februari 2024, over de koppeling van medische gegevens die in de coronaperiode zouden zijn gedeeld, ondanks dat hier nadrukkelijk geen toestemming voor was gegeven door...

2024D06901

Brieven regering

Beleidsreactie advies Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld DJI

Beleidsreactie advies Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld DJI. . Voor gedetineerden is het mogelijk de route via de CvT te volgen. Deze kan vervolgens bij de vestigingsdirecteur terecht. Naar aanleiding van de aanbevelingen van...

2024D07247