Brieven regering

Zoekresultaten (3.901)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie voor medewerking aan de totstandkoming van een voorgenomen werkbezoek op maandag 25 september 2017 aan Brussel

Reactie op verzoek commissie voor medewerking aan de totstandkoming van een voorgenomen werkbezoek op maandag 25 september 2017 aan Brussel. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 augustus 2017 Graag bied...

2017D23345

Brieven regering

Geconsolideerd jaarverslag Cepol 2016

Geconsolideerd jaarverslag Cepol 2016. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 628 Politie Nr. 727 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24...

2017D23127

Brieven regering

Evaluatie Informatie en Verwijscentrum Vliegramp Oekraïne

Evaluatie Informatie en Verwijscentrum Vliegramp Oekraïne. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 33 997 Vliegramp MH17 Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2017D23036

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen commissie over het EU-voorstel Europees strafregister voor derdelanders en het EU-voorstel uitbreiding mandaat eu-LISA

Uitstel beantwoording vragen commissie over het EU-voorstel Europees strafregister voor derdelanders en het EU-voorstel uitbreiding mandaat eu-LISA. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 754 EU-voorstellen inzake interoperabiliteit COM (2017) 344 en 352 Nr. 2...

2017D22977

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 juli 2017, over het niet vervolgen van asielzoekers die een misdaad hebben gepleegd

Reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 juli 2017, over het niet vervolgen van asielzoekers die een misdaad hebben gepleegd. . Het OM kan niet aangeven in...

2017D22612

Brieven regering

Advies van het Hof van Justitie van de EU over de voorgenomen overeenkomst tussen de EU en Canada inzake doorgifte van passagiersgegevens

Advies van het Hof van Justitie van de EU over de voorgenomen overeenkomst tussen de EU en Canada inzake doorgifte van passagiersgegevens. hier de zogenaamde PNR-data (Passenger Name Records). Mijn ambtsvoorganger heeft in antwoord op Kamervragen...

2017D22628

Brieven regering

Afschrift besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) welke betrekking heeft op de voormalig directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Afschrift besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) welke betrekking heeft op de voormalig directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 628 Politie 29 279...

2017D22561

Brieven regering

Toestemming technische briefing beveiliging religieuze instellingen

Toestemming technische briefing beveiliging religieuze instellingen. DIRECTIE BEWAKING, BEVEILIGING, BURGERLUCHTVAART  DATUM 27 JULI 2017 ONS KENMERK 2110835 DIRECTIE BEWAKING, BEVEILIGING, BURGERLUCHTVAART  DATUM 27 JULI 2017 ONS KENMERK 2110835 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus...

2017D22456

Brieven regering

Reactie op brief van Mea Culpa United (MCU) naar aanleiding van de uitzending van Zembla over seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (RKK) van 22 februari 2017

Reactie op brief van Mea Culpa United (MCU) naar aanleiding van de uitzending van Zembla over seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (RKK) van 22 februari 2017. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE BESCHERMEN, AANPAKKEN EN...

2017D22049

Brieven regering

Verslag van de informele Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken van 6 en 7 juli 2017 te Tallinn

Verslag van de informele Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken van 6 en 7 juli 2017 te Tallinn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 32 317 JBZ-Raad Nr. 480 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID...

2017D21881

Brieven regering

Voorlopige bevindingen Commissie evaluatie puntentoekenning rechtsbijstand

Voorlopige bevindingen Commissie evaluatie puntentoekenning rechtsbijstand. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 753 Rechtsbijstand Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2017D21801

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie op de berichtgeving van Nieuwsuur met als titel: “Minister Kamp niet vervolgd, ambtenaren wel” en voortgang Wet ministeriële verantwoordelijkheid (Wmv)

Reactie op verzoek commissie op de berichtgeving van Nieuwsuur met als titel: “Minister Kamp niet vervolgd, ambtenaren wel” en voortgang Wet ministeriële verantwoordelijkheid (Wmv). de andere door Nieuwsuur genoemde zaak wel het geval is. Zoals uit...

2017D21528

Brieven regering

Publicatie besluit Wet openbaarheid van bestuur inzake de foto die op 16 juni 2014 is gemaakt van Volkert van der G.

Publicatie besluit Wet openbaarheid van bestuur inzake de foto die op 16 juni 2014 is gemaakt van Volkert van der G.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van...

2017D21311

Brieven regering

Uitvoering gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over een geïntegreerde aanpak voor brede neutrale leefvormvoorlichting (Kamerstuk 33987-24)

Uitvoering gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over een geïntegreerde aanpak voor brede neutrale leefvormvoorlichting (Kamerstuk 33987-24). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en...

2017D21206

Brieven regering

Wob-verzoek openbaarmaking rapport Cocon bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DB&B)

Wob-verzoek openbaarmaking rapport Cocon bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DB&B). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 628 Politie Nr. 720 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de...

2017D20843