Brieven regering

Zoekresultaten (3.952)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Rapport economische effecten tijdelijke stremming Julianakanaal

Rapport economische effecten tijdelijke stremming Julianakanaal. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410-A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT...

2024D11530

Brieven regering

Reactienota over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Wijziging Kernenergiewet voor de bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

Reactienota over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Wijziging Kernenergiewet voor de bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 645 Kernenergie Nr. 124 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT...

2024D11578

Brieven regering

Voortgang Toekomstperspectief Automobiliteit

Voortgang Toekomstperspectief Automobiliteit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 451 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 maart...

2024D11457

Brieven regering

Basiskwaliteitsniveau spoor

Basiskwaliteitsniveau spoor. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 1184 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D11321

Brieven regering

Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Spoor van 7 maart 2024, over het beter handhaven van het OV-verbod voor veelplegers

Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Spoor van 7 maart 2024, over het beter handhaven van het OV-verbod voor veelplegers. de verkoop en betaling van NS-kaarten via derden zoals bedrijvenkaartenaanbieders en MaaS-dienstverleners. Op die manier draagt...

2024D11364

Brieven regering

Wijzigingen van Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR); Genève, 12 november 2021

Wijzigingen van Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR); Genève, 12 november 2021. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 952 Ter kennisneming...

2024D11206

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Van Houwelingen over uitspreken dat het onwenselijk is om brandstofauto's voor 2040 op te nemen in de regels omtrent zero-emissiezones (Kamerstuk 31305-442)

Reactie op de motie van het lid Van Houwelingen over uitspreken dat het onwenselijk is om brandstofauto's voor 2040 op te nemen in de regels omtrent zero-emissiezones (Kamerstuk 31305-442). waarbij de Kamer een uitspraak doet in...

2024D11379

Brieven regering

Vonnis rechtbank Den Haag in de bodemprocedure stichting RBV tegen de Staat

Vonnis rechtbank Den Haag in de bodemprocedure stichting RBV tegen de Staat. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 495 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter...

2024D10919

Brieven regering

Hoofdlijnen herijking Goederenvervoeragenda

Hoofdlijnen herijking Goederenvervoeragenda. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 244 Logistiek en goederenvervoer Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D10868

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-transportministers van 3-4 april 2024 te Brussel

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-transportministers van 3-4 april 2024 te Brussel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 1059 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN...

2024D10669

Brieven regering

Voortgang beleid chemische stoffen

Voortgang beleid chemische stoffen. één stof: flocoumafen in middelen voor knaagdierbestrijding. Dit is een stof die al is aangemerkt voor «kandidaat voor uitsluiting» omdat de stof zeer gevaarlijke eigenschappen heeft. Bovendien vormt doorvergiftiging een risico voor...

2024D10661

Brieven regering

Tussenstand versterking VTH-stelsel maart 2024

Tussenstand versterking VTH-stelsel maart 2024. en dat zij daar tegenover stellen hoeveel zij nodig hebben voor werkzaamheden waar zij nu niet aan toekomen. Ik heb een deel van de coalitieakkoordmiddelen voor versterking van het VTH-stelsel de...

2024D10520

Brieven regering

Strategische keuzes bereikbaarheid

Strategische keuzes bereikbaarheid. de geplande onderhoudswerkzaamheden. Hinder ten gevolge van samenloop als gevolg van storingen en incidenten is niet te voorkomen. Dit geldt ook bij andere onvoorziene omstandigheden, zoals uitloop van werkzaamheden en weersomstandigheden, dient snel...

2024D10532

Brieven regering

Vervolg werkzaamheden Julianakanaal

Vervolg werkzaamheden Julianakanaal. 36410 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 Nr. 50 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D10536

Brieven regering

Toezegging gecertificeerde mbo-luchtvaarttechniekopleidingen

Toezegging gecertificeerde mbo-luchtvaarttechniekopleidingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D10483