Brieven regering

Zoekresultaten (3.873)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Klimaatbeleid voor de zeevaart

Klimaatbeleid voor de zeevaart. de Europese, mondiale en nationale inzet. De drie beleidsniveaus hebben raakvlakken met elkaar. Vanwege het mondiale karakter van de zeevaart zet Nederland primair in op het normeren en beprijzen van de zeevaart...

2024D03064

Brieven regering

Appreciatie van de motie van de leden Grinwis en Vedder over de beleidsregels voor extern salderen op korte termijn zodanig verbeteren dat eventueel aanwezige dier- en fosfaatrechten niet meer los verkocht worden (Kamerstuk 36410-A-41)

Appreciatie van de motie van de leden Grinwis en Vedder over de beleidsregels voor extern salderen op korte termijn zodanig verbeteren dat eventueel aanwezige dier- en fosfaatrechten niet meer los verkocht worden (Kamerstuk 36410-A-41). Tweede Kamer...

2024D03100

Brieven regering

Departementaal Financieel Overzicht ICT-kosten IenW 2024 – 2028

Departementaal Financieel Overzicht ICT-kosten IenW 2024 – 2028. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1123 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter...

2024D03088

Brieven regering

Proces aanpak opvoeren elektrische fietsen

Proces aanpak opvoeren elektrische fietsen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 1090 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D03058

Brieven regering

Stand van zaken zero-emissiezones stadslogistiek

Stand van zaken zero-emissiezones stadslogistiek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 175 Luchtkwaliteit Nr. 459 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D03075

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het verzoek van de werkgroep ‘Pien van de Avieftien, ViA15 sociaal’ over initiatief ‘Via15…sociaal’

Reactie op verzoek commissie over het verzoek van de werkgroep ‘Pien van de Avieftien, ViA15 sociaal’ over initiatief ‘Via15…sociaal’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds...

2024D03056

Brieven regering

Fiche: Herziening verordening handhaving passagiersrechten in de Unie

Fiche: Herziening verordening handhaving passagiersrechten in de Unie. de handhaving van passagiersrechten in de Unie Datum ontvangst Commissiedocument 29 november 2023 Nr. Commissiedocument COM (2023) 753 EUR-Lex eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0753 Nr. impact assessment Commissie en Opinie Raad voor

2024D02857

Brieven regering

Fiche: Verordening inzake passagiersrechten multimodale reizen

Fiche: Verordening inzake passagiersrechten multimodale reizen. , zijn de kosten voor vervoerders en de baten voor passagiers. Eerste inschatting van krachtenveld Het krachtenveld is nog onduidelijk. Naar verwachting staat een meerderheid van de lidstaten positief tegenover...

2024D02854

Brieven regering

Stand van zaken programma aanpak niet-actief beveiligde overwegen (NABO)

Stand van zaken programma aanpak niet-actief beveiligde overwegen (NABO). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 893 Veiligheid van het railvervoer Nr. 265 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van...

2024D02826

Brieven regering

Verzamelbrief Maritieme Zaken

Verzamelbrief Maritieme Zaken. in Amsterdam o.a. korting op de havengelden voor schonere cruiseschepen, een toegangsverbod vanaf 2024 tot de in het centrum gelegen Passenger Terminal Amsterdam voor cruiseschepen met meer vervuilende (TIER 0) motoren, en voorrang...

2024D02557

Brieven regering

Stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. waterdomein

Stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. waterdomein. de scope van de opgave komt de omvang van de maatregelen in de plannen niet altijd overeen met de verplichte maatregel volgend uit de Stroomgebiedbeheersplannen. Daarbij kan een grotere...

2024D02566

Brieven regering

Stand van zaken balanced approach-procedure

Stand van zaken balanced approach-procedure. 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 491 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 januari 2024 Op 25 januari...

2024D02467

Brieven regering

Toezeggingen en motie duurzaam vervoer

Toezeggingen en motie duurzaam vervoer. het de motie van de leden Van Haga en Smolders over lichte gemotoriseerde voertuigen van 1 december 2022 en de toezeggingen rondom de richtlijn hernieuwbare energie III (RED-III) en herziening energielabel...

2024D02203

Brieven regering

Implementatie aanbevelingen van het adviescollege ICT-toetsing voor het programma Industriële Automatisering Sourcing

Implementatie aanbevelingen van het adviescollege ICT-toetsing voor het programma Industriële Automatisering Sourcing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 Nr. 44 BRIEF...

2024D02220

Brieven regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat op 23 januari 2024

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat op 23 januari 2024. Schriftelijke Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld in de eerste termijn...

2024D02342