Brieven regering

Zoekresultaten (6.137)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën

Brieven regering

Verzuimboetes BTW e-Commerce

Verzuimboetes BTW e-Commerce. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 527 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel) Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter...

2023D43506

Brieven regering

Vervolg belastingheffing 'high net worth individuals'

Vervolg belastingheffing 'high net worth individuals'. het een interpretatie van buitenlands recht en is met deze landen geen contact geweest over de juistheid ervan. In bijlage 1 is beschreven welke uitgangspunten zijn gebruikt bij het opstellen...

2023D43500

Brieven regering

Parlementair behandelvoorbehoud op het EU-voorstel: Richtlijn Bedrijven in Europa: Raamwerk voor Belastingen (BEFIT) COM (2023) 532

Parlementair behandelvoorbehoud op het EU-voorstel: Richtlijn Bedrijven in Europa: Raamwerk voor Belastingen (BEFIT) COM (2023) 532. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 439 EU-voorstel: Richtlijn Bedrijven in Europa: Raamwerk voor Belastingen (BEFIT) COM (2023)...

2023D42915

Brieven regering

Certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024

Certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024) Nr. 37 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter...

2023D42801

Brieven regering

Jaarvergadering van de Raad van Gouverneurs (RvG) van de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 2023

Jaarvergadering van de Raad van Gouverneurs (RvG) van de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 332 (R2062) Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank; Beijing, 29 juni 2015 Nr. 12...

2023D42654

Brieven regering

Stand van zaken coronabelastingschuld

Stand van zaken coronabelastingschuld. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst 35 420 Noodpakket banen en economie Nr. 1300 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D42419

Brieven regering

Toezegging, gedaan tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van 5 oktober 2023, over de fiscale consequenties van uitkeringen aan vervolgingsslachtoffers op basis van de Wuv op een rij te zetten

Toezegging, gedaan tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van 5 oktober 2023, over de fiscale consequenties van uitkeringen aan vervolgingsslachtoffers op basis van de Wuv op een rij te zetten. dat niet is gekoppeld aan bijvoorbeeld verloren...

2023D42395

Brieven regering

Uitvoering van de motie van de leden Stoffer en Inge van Dijk over onderzoek naar of en hoe de BOR meer gericht kan worden op familiebedrijven (Kamerstuk 32140-164)

Uitvoering van de motie van de leden Stoffer en Inge van Dijk over onderzoek naar of en hoe de BOR meer gericht kan worden op familiebedrijven (Kamerstuk 32140-164). het beperken van de toegang tot de BOR...

2023D42458

Brieven regering

Overzicht uitbetalingen RRF derde kwartaal 2023

Overzicht uitbetalingen RRF derde kwartaal 2023. Roemenië en Italië. Uw Kamer is in een eerder stadium al geïnformeerd over de voorlopige beoordelingen van deze betaalverzoeken. In het overzicht in bijlage 1 vindt u de relevante documenten...

2023D42571

Brieven regering

Toezeggingen algemene financiële beschouwingen

Toezeggingen algemene financiële beschouwingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 Nr...

2023D42344

Brieven regering

Beantwoording op vragen betreffende het Risico Analyse Model (RAM)

Beantwoording op vragen betreffende het Risico Analyse Model (RAM). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1302 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D44643

Brieven regering

Conclusies juridische analyse mogelijkheden vervolgstappen tegen KLM naar aanleiding van gebrekkige naleving steunpakket

Conclusies juridische analyse mogelijkheden vervolgstappen tegen KLM naar aanleiding van gebrekkige naleving steunpakket. de steunvoorwaarde van het beëindigen van het door KLM faciliteren van belastingontwijking kan worden aangenomen dat nakoming niet op voorhand onmogelijk is, maar...

2023D42293

Brieven regering

Stand van zaken uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingsbeleid FSV

Stand van zaken uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingsbeleid FSV. ruim 75% een publieke organisatie en worden gemeenten en UWV het 3 Kamerstuk 31 066, nr. 1231 BIJLAGE 1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 31 066, nr. 1299...

2023D42341

Brieven regering

Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking

Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking. voor het overgrote deel dividenden/ingehouden winsten. Dividenden zullen vanaf 2024 onder de reikwijdte van de bronbelasting vallen. Tevens blijkt dat er geen sprake is van een (waarneembaar)...

2023D41744

Brieven regering

Onderzoeksrapporten over financieel advies

Onderzoeksrapporten over financieel advies. een scenario-experiment getiteld «Onderzoek naar mogelijke gevolgen van een verruiming van het adviesbegrip in de Wft» (bijlage 2). In de voorliggende brief beschrijf ik de belangrijkste resultaten van de onderzoeken en geef...

2023D41579