Brieven regering

Zoekresultaten (6.141)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën

Brieven regering

Verzending vertrouwelijke brief over TenneT op 17 november 2023

Verzending vertrouwelijke brief over TenneT op 17 november 2023. Verzending Via deze brief informeer ik u dat er op 17 november een vertrouwelijke brief in uw Kamer ter inzage is gelegd over TenneT. Deze brief bevat...

2023D46965

Brieven regering

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1988 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan...

2023D46833

Brieven regering

Slotrapportage Kwartiermakers Toekomst Accountancysector

Slotrapportage Kwartiermakers Toekomst Accountancysector. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 977 Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2023D46748

Brieven regering

Aanvullend besluit Woo-verzoek over de onderliggenderedeneerlijnen van de compliance map Belastingdienst

Aanvullend besluit Woo-verzoek over de onderliggenderedeneerlijnen van de compliance map Belastingdienst. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1320 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2023D46533

Brieven regering

Aanpassing peildatum voor Ouders in het buitenland

Aanpassing peildatum voor Ouders in het buitenland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1319 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2023D46446

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over periodieke Rapportage artikel 12 - Kasbeheer (Kamerstuk 31935-83)

Reactie op verzoek commissie over periodieke Rapportage artikel 12 - Kasbeheer (Kamerstuk 31935-83). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 935 Beleidsdoorlichting Financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van...

2023D46253

Brieven regering

Bewapening TBB Douane

Bewapening TBB Douane. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 934 Douane 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit 24 077 Drugbeleid Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2023D45972

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Van Haga over de tegenbewijsregeling onderzoeken (Kamerstuk 36418-93)

Reactie op de motie van het lid Van Haga over de tegenbewijsregeling onderzoeken (Kamerstuk 36418-93). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024) Nr. 123...

2023D45856

Brieven regering

Afschrift aanvraag opinie aan ECB over fiscale maatregelen en financiële stabiliteit banken

Afschrift aanvraag opinie aan ECB over fiscale maatregelen en financiële stabiliteit banken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de...

2023D45523

Brieven regering

Europese Jaarbegroting 2024 en de vierde aanvullende begroting voor 2023

Europese Jaarbegroting 2024 en de vierde aanvullende begroting voor 2023. een neerwaartse bijstelling van de verwachte rentelasten van het coronaherstelinstrument (EURI). Deze bijstelling komt met name door lager dan verwachte uitkeringen voor NextGenerationEU (NGEU) in 2023...

2023D45333

Brieven regering

Budgettaire gevolgen aangenomen moties en amendementen APB/AFB

Budgettaire gevolgen aangenomen moties en amendementen APB/AFB. het enkele moties die gericht zijn op Toeslagen. Omdat budgettaire informatie ontbreekt, zijn deze moties buiten beschouwing gelaten in het overzicht in de bijlage. Tenslotte merk ik op dat...

2023D45199

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de tussenrapportage Toekomst Toeslagenstelsel

Reactie op verzoek commissie over de tussenrapportage Toekomst Toeslagenstelsel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1317 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D45098

Brieven regering

Nazending beslisnota's bij Kamerbrief inzake appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71) (Kamerstuk 31477-93)

Nazending beslisnota's bij Kamerbrief inzake appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71) (Kamerstuk 31477-93). 2023D45100 Aan de...

2023D45100

Brieven regering

Publieke belangen analyse financiële sector

Publieke belangen analyse financiële sector. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 013 Toekomst financiële sector 33 532 Nationalisatie SNS REAAL Nr. 286 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede...

2023D44962

Brieven regering

Verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 oktober 2023

Verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 oktober 2023. het belang van continuering van (financiële) steun aan Oekraïne als de samenwerking in relatie tot China. In het gesprek dat volgde werd ook het vraagstuk van benutting...

2023D45005