Brieven regering

Zoekresultaten (1.517)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Europese Zaken

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023

Geannoteerde agenda van de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023. GEANNOTEERDE AGENDA VAN DE EU-WESTELIJKE BALKAN TOP EN EUROPESE RAAD VAN 13, 14 EN 15 DECEMBER 2023 Op...

2023D48533

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2791 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN...

2023D47794

Brieven regering

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan. de bescherming van nationale minderheden beaamt het kabinet de oproep van de Commissie aan Oekraïne om de relevante wetgeving in lijn te brengen met de aanbevelingen van...

2023D47781

Brieven regering

Verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023

Verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2788 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter...

2023D47596

Brieven regering

Staat van de Europese Unie 2024

Staat van de Europese Unie 2024. 36 476 Staat van de Europese Unie 2024 Nr. 1 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december...

2023D47771

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023 in Brussel

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023 in Brussel. de geografische focus is het momenteel zo dat cohesiemiddelen voornamelijk worden toebedeeld aan regio’s op basis van hun BBP per hoofd. Er ontstaat...

2023D46546

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken (RAZ) Cohesie van 28 en 29 september 2023

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken (RAZ) Cohesie van 28 en 29 september 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-08 Milieuraad Nr. 914 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT...

2023D46660

Brieven regering

Verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023

Verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-20 Europese Raad Nr. 1976 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de...

2023D45553

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023. proces als inhoud. Voor het kabinet staat voorop dat de EU een sterke en legitieme actor moet blijven, waarin de rechtsstaat en grondrechten worden gerespecteerd...

2023D45490

Brieven regering

Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie. de publicatie van rechterlijke beslissingen. ii. Rond de herziening van de regels af inzake draaideurpraktijken, met inbegrip van een afkoelingsperiode van twee jaar en beperkingen op betaalde activiteiten. iii...

2023D36107

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 24 oktober 2023

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 24 oktober 2023. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2775 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D45229

Brieven regering

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2023

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2023. de oorzaken voor de implementatieachterstand ultimo derde kwartaal 2023 speelt een aantal factoren een rol. Deze factoren worden hieronder per ministerie toegelicht. kst-21109-263 ISSN 0921 -...

2023D45050

Brieven regering

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken Q3 2023

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken Q3 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3824 BRIEF...

2023D45304

Brieven regering

Verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 17 oktober 2023

Verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 17 oktober 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-20 Europese Raad Nr. 1975 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN...

2023D43541

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023

Geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-20 Europese Raad Nr. 1974 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan...

2023D43654