Brieven regering

Zoekresultaten (3.865)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2024

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2024.

2024D14977

Brieven regering

Verslag van de Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome

Verslag van de Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome. Van 4 tot en met 14 december 2023 vond in New York de jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome (Assembly of States...

2024D14959

Brieven regering

Kabinetsreactie advies nr. 41 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV)

Kabinetsreactie advies nr. 41 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV). Graag bied ik u hierbij de kabinetsreactie aan op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV): ‘Rechtsgevolgen van een...

2024D14734

Brieven regering

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over de toetreding van Nederland tot het VN-verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (nr. 44)

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over de toetreding van Nederland tot het VN-verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (nr. 44). Graag bied ik...

2024D14452

Brieven regering

Rapportage over de stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen

Rapportage over de stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 Nr. 79...

2024D13955

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen commissie over Bilaterale veiligheidsovereenkomst met Oekraïne (Kamerstuk 36045-177)

Uitstel beantwoording vragen commissie over Bilaterale veiligheidsovereenkomst met Oekraïne (Kamerstuk 36045-177). 36045 Situatie in Oekraïne Nr. 180 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8...

2024D13931

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 maart 2024

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 maart 2024. 21501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2866 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D13876

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen commissie over Humanitaire hulp aan Gaza via airdrops (Kamerstuk 23432-513)

Uitstel beantwoording vragen commissie over Humanitaire hulp aan Gaza via airdrops (Kamerstuk 23432-513). 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 516 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D13884

Brieven regering

Aanvullende artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid Rode Zee

Aanvullende artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid Rode Zee. In overeenstemming met artikel 100 van de Grondwet en met verwijzing naar de Kamerbrief artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid Rode Zee (Kamerstuk 29 521, nr. 471, d.d. 8...

2024D13699

Brieven regering

Aanvullende humanitaire hulp aan Gaza via nieuwe airdrops

Aanvullende humanitaire hulp aan Gaza via nieuwe airdrops. het in april uitvoeren door Defensie van airdrops met voedselhulp in samenwerking met Jordanië en andere internationale partners, en in afstemming met Israël. In deze brief worden de...

2024D12739

Brieven regering

Verslag van een schriftelijk overleg over de Nederlandse inzet in de Sahelregio (Kamerstuk 29237-201)

Verslag van een schriftelijk overleg over de Nederlandse inzet in de Sahelregio (Kamerstuk 29237-201). onder andere de doorlopende uitwisseling van informatie via het European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, het NAVO Strategic Communication Centre...

2024D12041

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 3-4 april 2024

Geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 3-4 april 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 676 NAVO Nr. 453 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de...

2024D11413

Brieven regering

Appreciatie van de motie van het lid Paternotte c.s. over in Europees verband pleiten voor een Europees afbouwplan voor lng-import uit Rusland (Kamerstuk 21501-20-2024)

Appreciatie van de motie van het lid Paternotte c.s. over in Europees verband pleiten voor een Europees afbouwplan voor lng-import uit Rusland (Kamerstuk 21501-20-2024). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-20 Europese Raad Nr...

2024D10511

Brieven regering

Tweede wijziging van het Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project 'Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100’; Dhaka, 23 januari 2024

Tweede wijziging van het Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project 'Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100’; Dhaka, 23 januari 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D09813

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de problemen bij ministerie van Buitenlandse Zaken

Reactie op verzoek commissie over de problemen bij ministerie van Buitenlandse Zaken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 373 Rusland Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de...

2024D09317