Brieven regering

Zoekresultaten (3.796)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brieven regering

Inzet jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome

Inzet jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome. Van 4 tot en met 14 december a.s. zal in New York de jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen bij het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof...

2023D48330

Brieven regering

Verslag van 78ste AVVN ministeriële week

Verslag van 78ste AVVN ministeriële week. De ministeriële week van de 78e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) vond plaats van 18 tot en met 26 september 2023 in New York. Het...

2023D48328

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023. het kolonistengeweld. Nederland benadrukt tevens dat brede steun voor de Palestijnse Autoriteit essentieel is. Nederland zal zich, ook in EU-verband, ten volle inzetten voor het...

2023D47783

Brieven regering

Negende Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië; Amman, 24 september 2023

Negende Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië; Amman, 24 september 2023. 30 952...

2023D48028

Brieven regering

Nederlandse inzet in de Sahelregio

Nederlandse inzet in de Sahelregio. Het kabinet heeft in december 2022 toegezegd uw Kamer in de eerste helft van 2023 – mede op basis van een regionale conflictanalyse – te informeren over de Nederlandse inzet op...

2023D47774

Brieven regering

Meerjarig departementaal informatieplan BZ 2024-2025

Meerjarig departementaal informatieplan BZ 2024-2025. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 1092 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2023D47635

Brieven regering

Interimauditrapport BZ en BHOS 2023

Interimauditrapport BZ en BHOS 2023. 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)...

2023D47340

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2786 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D47309

Brieven regering

Verslag G20 top New Delhi 9 en 10 september 2023

Verslag G20 top New Delhi 9 en 10 september 2023. 32 429 G-20 Nr. 27 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2023...

2023D47065

Brieven regering

Fiche: Herziening verordening opschortingsmechanisme voor visumvrije derde landen

Fiche: Herziening verordening opschortingsmechanisme voor visumvrije derde landen. de herziening van het opschortingsmechanisme b) Datum ontvangst Commissiedocument oktober 2023 c) Nr. Commissiedocument COM(2023) 642 d) EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/ ?uri=CELEX:52023PC0642 e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie

2023D47084

Brieven regering

Kabinetsreactie advies nr. 43 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV)

Kabinetsreactie advies nr. 43 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV). de vervolging of berechting door derde staten. Ook nadat hun ambtstermijn is beëindigd. Dit staat echter niet gelijk aan straffeloosheid, nu de immuniteit...

2023D47070

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28 en 29 november 2023

Geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28 en 29 november 2023. het tegengaan van hybride dreigingen1. Het kabinet steunt een gecoördineerde en daadkrachtige NAVO aanpak in reactie hierop, onder andere door de weerbaarheid...

2023D46586

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de OVSE Ministeriële Raad van 30 november en 1 december 2023

Geannoteerde agenda voor de OVSE Ministeriële Raad van 30 november en 1 december 2023. de mandaten van de topfuncties lijkt de meest realistische optie om deze alle vier te verlengen. Bij beide vraagstukken is vooralsnog niet...

2023D46543

Brieven regering

Wapenbeheersing – opschorting Verdrag inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa (CSE-verdrag)

Wapenbeheersing – opschorting Verdrag inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa (CSE-verdrag). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 694 Internationale Veiligheidsstrategie Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter...

2023D46467

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen commissie over de situatie in Israël en Gaza

Uitstel beantwoording vragen commissie over de situatie in Israël en Gaza. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 501 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de...

2023D46235