Brieven regering

Brieven regering

Uitstel oplevering beleidsdoorlichting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking artikel 1

Uitstel oplevering beleidsdoorlichting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking artikel 1. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 124 Beleidsdoorlichting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de...

2020D32187

Brieven regering

Voorbeelden van de dagelijkse inzet van Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen op de bevordering en versterking van de rechtsstaat

Voorbeelden van de dagelijkse inzet van Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen op de bevordering en versterking van de rechtsstaat. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 734 Nederlandse diplomatie Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE...

2020D31248

Brieven regering

Rapportage economische missies en bezoeken, 2de helft 2019 en eerste kwartaal 2020

Rapportage economische missies en bezoeken, 2de helft 2019 en eerste kwartaal 2020. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 114 BRIEF VAN...

2020D29972

Brieven regering

Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden van Ojik en Sjoerdsma over cybersurveillancetechnologie en exportcontrole (Kamerstuk 35207-27)

Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden van Ojik en Sjoerdsma over cybersurveillancetechnologie en exportcontrole (Kamerstuk 35207-27). items die reeds gecontroleerd worden onder de dual-useverordening of op korte termijn gecontroleerd gaan worden. Dit betreft...

2020D29970

Brieven regering

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 328 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter...

2020D29353

Brieven regering

Beleidsreactie evaluaties & toekomst bilaterale infrastructuurprogramma’s

Beleidsreactie evaluaties & toekomst bilaterale infrastructuurprogramma’s. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 319 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede...

2020D29340

Brieven regering

Verslag videoconferentie Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 juni 2020

Verslag videoconferentie Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 juni 2020. de selectie van een nieuwe DG van de WTO onderstreepten sommige lidstaten het belang van het gezamenlijk voordragen van één EU-kandidaat voor de selectieprocedure. Andere lidstaten...

2020D25081

Brieven regering

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Indonesië

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Indonesië. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 327 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter...

2020D23675

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Weverling over een voortrekkersrol bij de totstandkoming van een internationaal aanbestedingsinstrument (Kamerstuk 21501-02-2124)

Reactie op de motie van het lid Weverling over een voortrekkersrol bij de totstandkoming van een internationaal aanbestedingsinstrument (Kamerstuk 21501-02-2124). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken...

2020D23312

Brieven regering

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over het intrekken van de steun voor het Mercosur-verdrag (Kamerstuk 21501-20-1521)

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over het intrekken van de steun voor het Mercosur-verdrag (Kamerstuk 21501-20-1521). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 985 Buitenlands beleid en handelspolitiek Nr. 67...

2020D22272

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de geactualiseerde scorekaart van GAVI

Reactie op verzoek commissie over de geactualiseerde scorekaart van GAVI. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 297 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de...

2020D21490

Brieven regering

Geannoteerde agenda VTC Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 juni 2020

Geannoteerde agenda VTC Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 juni 2020. een zgn. «gemengd akkoord». Het akkoord zal daarom ook worden ook voorgelegd aan de nationale en regionale parlementen als de Raad het akkoord goedkeurt. Het...

2020D21238

Brieven regering

Geannoteerde agenda VTC Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8 juni 2020

Geannoteerde agenda VTC Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8 juni 2020. noodhulp/humanitaire steun (EUR 502 miljoen), om de directe gezondheidscrisis te helpen ondervangen. Het kabinet acht het van belang dat deze steun goed gekoppeld wordt aan...

2020D21273

Brieven regering

Jaarlijkse brief over EU ontwikkelingssamenwerking

Jaarlijkse brief over EU ontwikkelingssamenwerking. de financiering van EU-ontwikkelingssamenwerking in 2013–2018, toont het rapport welke landen financiering ontvingen, voor welke sectoren, en middels welke kanalen. Sub-Sahara Afrika was in deze periode de grootste ontvanger van EU-ontwikkelingssamenwerking...

2020D20533

Brieven regering

Verslag van de Voorjaarsvergadering van de Wereldbankgroep

Verslag van de Voorjaarsvergadering van de Wereldbankgroep. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 26 234 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 241 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING...

2020D20370