Brieven regering

Zoekresultaten (5.049)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brieven regering

Inbreng verslag schriftelijkoverleg over Stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds (Kamerstuk 36410-C-5)

Inbreng verslag schriftelijkoverleg over Stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds (Kamerstuk 36410-C-5). de omvang als de grondslag? Op welke wijze werkt de elektrificatie van het wagenpark en een mogelijke herziening van het belastingstelsel (betalen naar gebruik)...

2024D14957

Brieven regering

Voortgang aanpak van discriminatie

Voortgang aanpak van discriminatie. Toezeggingen voorafgaand aan het Commissiedebat Discriminatie van 16 april 2024 Datum 12 april 2024 Betreft Toezeggingen voorafgaand aan het Commissiedebat Discriminatie van 16 april 2024 DGOBDR Constitutionele Zaken en Wetgeving Onze referentie...

2024D14944

Brieven regering

Woo-verzoek naar aanleiding van commissiedebat Wet open overheid 15 februari 2024

Woo-verzoek naar aanleiding van commissiedebat Wet open overheid 15 februari 2024.

2024D14638

Brieven regering

Geannoteerde agenda Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 7 mei 2024

Geannoteerde agenda Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 7 mei 2024. Geannoteerde agenda Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 7 mei 2024 Datum 11 april 2024 Betreft Geannoteerde agenda Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal...

2024D14546

Brieven regering

Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 22-11-2023

Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 22-11-2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 165 Verkiezingen Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D13809

Brieven regering

Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2024-2028

Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2024-2028. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 Nr. 107 BRIEF...

2024D13911

Brieven regering

Afschrift van het koninklijk besluit houdende de benoeming van mevrouw mr. A. Stehouwer tot voorzitter van de afdeling klachtenbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Afschrift van het koninklijk besluit houdende de benoeming van mevrouw mr. A. Stehouwer tot voorzitter van de afdeling klachtenbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2024D13605

Brieven regering

Benoeming nieuw lid Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Benoeming nieuw lid Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 950 Racisme en Discriminatie Nr. 364 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de...

2024D13441

Brieven regering

Voortgangsrapportage Modernisering grondbeleid

Voortgangsrapportage Modernisering grondbeleid. niet altijd waardestijging. Waardedaling van grond kan ook aan de orde zijn, zowel in het landelijk als stedelijk gebied. Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 34 682, nr. 189 4 Resultaat van afgeronde acties: spoor...

2024D13009

Brieven regering

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing (Kamerstuk 36344)

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing (Kamerstuk 36344). Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het Kamerlid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van constitutionele toetsing Datum...

2024D12876

Brieven regering

Toetsingskader constitutionele toetsing

Toetsingskader constitutionele toetsing. Brief toetsingskader constitutionele toetsing Datum 2 april 2024 Betreft Brief toetsingskader constitutionele toetsing Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Constitutionele Zaken Kenmerk 2024-0000194928 Uw kenmerk Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Constitutionele Zaken Kenmerk 2024-0000194928

2024D12873

Brieven regering

Onderzoek grondwettelijke beperkingssystematiek

Onderzoek grondwettelijke beperkingssystematiek. Onderzoek grondwettelijke beperkingssystematiek Datum 2 april 2024 Betreft Onderzoek grondwettelijke beperkingssystematiek Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling constitutionele zaken Kenmerk 2024-0000194929 Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling constitutionele

2024D12878

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 maart 2024, over het bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici

Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 maart 2024, over het bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici. twee natuurlijke...

2024D12747

Brieven regering

Financiering Middenhuur woningcorporaties

Financiering Middenhuur woningcorporaties. financiering en borging voor een groot deel verdwijnt (één DAEB Sociaal en Middenhuur) dan wel een nieuwe categorie (DAEB Middenhuur) wordt toegevoegd. Wel blijven de verschillende segmenten Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 29 453...

2024D12570