Brieven regering

Zoekresultaten (4.902)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brieven regering

Monitor Werking Omgevingswet, Evaluatie Omgevingswet,Regeringscommissaris Omgevingswet

Monitor Werking Omgevingswet, Evaluatie Omgevingswet,Regeringscommissaris Omgevingswet. Monitor Werking Omgevingswet, Evaluatie Omgevingswet, Regeringscommissaris Omgevingswet Datum 4 december 2023 Betreft Monitor Werking Omgevingswet, Evaluatie Omgevingswet, Regeringscommissaris Omgevingswet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2023D47878

Brieven regering

Solidariteit en projectsteun in de corporatiesector

Solidariteit en projectsteun in de corporatiesector. Solidariteit en projectsteun in de corporatiesector Datum 4 december 2023 Betreft Solidariteit en projectsteun in de corporatiesector DGVB/Wonen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011...

2023D47822

Brieven regering

Aanvulling op de onderzoeksopzet beleidsdoorlichtingbegrotingsartikel 7 BZK Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Aanvulling op de onderzoeksopzet beleidsdoorlichtingbegrotingsartikel 7 BZK Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid. Aanvulling op de onderzoeksopzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 7 BZK Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid Datum 1 december 2023 Betreft Aanvulling op de onderzoeksopzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 7 BZK Werkgevers-

2023D47727

Brieven regering

Meerjareninformatieplan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024-2026

Meerjareninformatieplan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024-2026. Meerjareninformatieplan BZK Datum 1 december 2023 Betreft Meerjareninformatieplan BZK www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk 2023-0000611901 Uw kenmerk

2023D47736

Brieven regering

Fiche: Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct)

Fiche: Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct). de vaardighedenagenda voor overheidsdiensten. Het doel van deze pijler is het versterken van samenwerking tussen overheidsdiensten, om kennis- en capaciteitsopbouw te bevorderen. De Commissie zet daarom in...

2023D47749

Brieven regering

Publicatie deelbesluit 2 Woo-verzoek sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen

Publicatie deelbesluit 2 Woo-verzoek sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen. Publicatie deelbesluit 2 Woo-verzoek inzake sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen Datum 30 november 2023 Betreft Publicatie deelbesluit 2 Woo-verzoek inzake sjoemelen met energielabels...

2023D47589

Brieven regering

Informatieplan Ministerie van Algemene Zaken (AZ) 2024-2027

Informatieplan Ministerie van Algemene Zaken (AZ) 2024-2027. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 1088 Brief van de minister van Algemene Zaken, Minister-President Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2023D47638

Brieven regering

Toezegging beeld exitgesprekken

Toezegging beeld exitgesprekken. een vragenlijst die vrijwillig kan worden ingevuld door de vertrekkende medewerker, waarin onder andere wordt gevraagd naar vertrekredenen. De Exitmonitor (vooral kwantitatief van aard) maakt onderdeel uit van de totale set medewerkeronderzoeken die...

2023D47388

Brieven regering

Afronding van de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) vergt meer tijd

Afronding van de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) vergt meer tijd. 36 410 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 Nr. 81 Brief van...

2023D47325

Brieven regering

Vervolgstappen woningbouwontwikkeling in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn

Vervolgstappen woningbouwontwikkeling in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1125 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan...

2023D46949

Brieven regering

Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992

Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992. , binnen het voortgezet onderwijs worden het onderwijs en de examens afgenomen in het Nederlands. Echter, het Papiaments wordt als vak aangeboden. Vanuit...

2023D46856

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over brief inzake misstanden bij SNS Reaal

Reactie op verzoek commissie over brief inzake misstanden bij SNS Reaal. 2023D46850 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2023 In uw brief van 7 juli 2023 vraagt u mij...

2023D46850

Brieven regering

Afschrift van het besluit op de (verlengings)aanvraag van de gemeente Capelle aan den IJssel inzake besluit gebiedsaanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Afschrift van het besluit op de (verlengings)aanvraag van de gemeente Capelle aan den IJssel inzake besluit gebiedsaanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp).

2023D46807

Brieven regering

Opvolging verantwoordingsrapportage 2022 BZK

Opvolging verantwoordingsrapportage 2022 BZK. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 Nr. 80 BRIEF VAN DE...

2023D46602

Brieven regering

Uitkomsten Startbouwimpuls

Uitkomsten Startbouwimpuls. circa 50.000 woningen. Er zou € 505 miljoen nodig zijn om deze projecten vlot te trekken. Tot slot De noodzaak op doorbouwen is onverminderd hoog. Het is belangrijk dat alle partijen zich inzetten om...

2023D46608