Brieven regering

Zoekresultaten (4.483)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brieven regering

Rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’

Rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’. Rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’ Datum 2 december 2022 Betreft Rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000563393 Uw

2022D51654

Brieven regering

Reactie op brief Burgercomité Schaijk & Reek m.b.t. herindeling Maashorst

Reactie op brief Burgercomité Schaijk & Reek m.b.t. herindeling Maashorst. Reactie op brief Burgercomité Schaijk & Reek m.b.t. herindeling Maashorst Datum 2 december 2022 Betreft Reactie op brief Burgercomité Schaijk & Reek m.b.t. herindeling Maashorst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011

2022D51622

Brieven regering

Financiering aanpak discriminatie en in het bijzonder de Nationaal Coordinator tegen discriminatie en racisme

Financiering aanpak discriminatie en in het bijzonder de Nationaal Coordinator tegen discriminatie en racisme. Brief over financiering aanpak discriminatie en in het bijzonder de Nationaal Coordinator tegen discriminatie en racisme Datum 2 december 2022 Betreft Brief over financiering aanpak discriminatie en in het bijzonder de Nationaal

2022D51616

Brieven regering

Beleidsreactie op de brief van de CTIVD inzake verscherpt toezicht kabelinterceptie

Beleidsreactie op de brief van de CTIVD inzake verscherpt toezicht kabelinterceptie. Tweede brief CTIVD inzake verscherpt toezicht kabelinterceptie Hierbij bieden wij u de brief aan van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over het verscherpt toezicht op de uitvoering van kabelinterceptie door de AIVD en de

2022D51627

Brieven regering

Uitvoering van de motie van de leden Pouw-Verweij en Van Haga over nationale Hypotheek Garantie voor woningen die kant-en-klaar vanuit een fabriek worden afgeleverd

Uitvoering van de motie van de leden Pouw-Verweij en Van Haga over nationale Hypotheek Garantie voor woningen die kant-en-klaar vanuit een fabriek worden afgeleverd. Beantwoording Kamervragen over de berichtgeving rondom StartBlock-woningen Datum 30 november 2022 Betreft Beantwoording Kamervragen over de berichtgeving rondom StartBlock-woningen

2022D50926

Brieven regering

Stand van zaken kabinetsreactie op het adviesrapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

Stand van zaken kabinetsreactie op het adviesrapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Stand van zaken kabinetsreactie op het adviesrapport van de dialooggroep slavernijverleden Datum 30 november 2022 Betreft Stand van zaken kabinetsreactie op het adviesrapport van de dialooggroep slavernijverleden

2022D50981

Brieven regering

Verzamelbrief energielabel

Verzamelbrief energielabel. Verzamelbrief energielabel Datum 30 november 2022 Betreft Verzamelbrief energielabel DG Volkshuisvesting en Bouwen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000536896 Uw kenmerk Bijlage(n) 3 DG Volkshuisvesting en Bouwen Ministerie van

2022D50906

Brieven regering

Uitvoering van diverse toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving

Uitvoering van diverse toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving. Diverse verbeteringen bouwregelgeving Datum 30 november 2022 Betreft Diverse verbeteringen bouwregelgeving Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000588913 Uw kenmerk Bijlage(n) 0

2022D50727

Brieven regering

Instelling baten-lastenagentschap RBL

Instelling baten-lastenagentschap RBL. de Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL). De voorziene ingangsdatum is 1 januari 2023. Het nieuw in te stellen baten-lastenagentschap is in opzet getoetst door het ministerie van Financiën aan de Regeling agentschappen. Het ministerie van BZK is per brief van 10 juni over het oordeel van Financiën

2022D50594

Brieven regering

Kabinetsreactie Versterkte Gedragscode tegen Desinformatie

Kabinetsreactie Versterkte Gedragscode tegen Desinformatie. Kabinetsreactie Versterkte Gedragscode tegen Desinformatie Datum 29 november 2022 Betreft Kabinetsreactie Versterkte Gedragscode tegen Desinformatie Democratie & Bestuur Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland

2022D50492

Brieven regering

Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over Indringend Ketentesten fase 3 en de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over Indringend Ketentesten fase 3 en de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 2022D50433 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2022 De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en

2022D50433

Brieven regering

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over vragen van de commissie over Voortgang van de implementatie van de Wet open overheid (Kamerstuk 33328)

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over vragen van de commissie over Voortgang van de implementatie van de Wet open overheid (Kamerstuk 33328). 2022D50310 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2022 Op 4 oktober jl. hebben de leden van de vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge

2022D50310

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992

Reactie op verzoek commissie over geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992. 22 861 Vliegramp Bijlmermeer Nr. 37 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2022 Op 11 oktober 2022 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een burgerbrief ontvangen van

2022D49545

Brieven regering

Programma Wonen en zorg voor ouderen

Programma Wonen en zorg voor ouderen. Programma Wonen en zorg voor ouderen Datum 23 november 2022 Betreft Programma Wonen en zorg voor ouderen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000631578 Uw kenmerk Bijlage(n) 3 Ministerie van Binnenlandse Zaken en

2022D49476

Brieven regering

Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1. Aanbieding Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1 Datum 23 november 2022 Betreft Aanbieding Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1 Directoraat-Generaal Volkshuisvesting en Bouwen Directie Bouwen en Energie Turfmarkt 147 Den Haag www.rijksoverheid.nl

2022D49331

Naar boven