Brieven regering

Zoekresultaten (173)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Commissie voor de Rijksuitgaven

Brieven regering

Plan van aanpak synthesestudie coronasteunmaatregelen

Plan van aanpak synthesestudie coronasteunmaatregelen. Plan Naar aanleiding van een toezegging aan de leden Snels en Bruins stuurden de ministers van Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 18...

2024D14264

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan de Grote begrotingsbijeenkomst

Toestemming voor deelname aan de Grote begrotingsbijeenkomst. 2024D07062 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 februari 2024 De commissie voor de Rijksuitgaven heeft mij in haar brief van 16 februari jl...

2024D07062

Brieven regering

Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023

Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 802 Toepassing van de Wet open overheid Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2024D05874

Brieven regering

Taskforce Verbetering Financieel beheer voortgang januari 2024

Taskforce Verbetering Financieel beheer voortgang januari 2024. 4, heeft de Minister van VWS mijn ministerie actief betrokken bij de inhoud van deze brief en heeft mijn ambtsvoorganger haar akkoord gegeven op het voorstel. Departementen hebben afgelopen...

2024D03605

Brieven regering

Rapport evaluatie Comptabiliteitswet 2016

Rapport evaluatie Comptabiliteitswet 2016. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 670 Modernisering van de Comptabiliteitswet Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2023D46799

Brieven regering

Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer

Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer. de volgende denkrichtingen: i. Verbetering en formalisering van de samenwerking tussen de AR en de ADR. ii. «Regierol» voor de AR op de auditwerkzaamheden door de ADR voor het jaarlijks...

2023D45728

Brieven regering

Afschrift van de reactie op de brief van de Algemene Rekenkamer waarin aandacht wordt gevraagd voor de toegang van de Algemene Rekenkamer tot data bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Afschrift van de reactie op de brief van de Algemene Rekenkamer waarin aandacht wordt gevraagd voor de toegang van de Algemene Rekenkamer tot data bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D43283

Brieven regering

Detailplanning actieplan Taskforce Verbetering Financieel beheer voortgang september 2023

Detailplanning actieplan Taskforce Verbetering Financieel beheer voortgang september 2023. een verplichtingenmutatie van 1.062 mln. Op 9 november 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor additionele steun aan Oekraïne. Het ging in totaal om 18...

2023D39809

Brieven regering

Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het eerste halfjaar 2023

Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het eerste halfjaar 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 802 Toepassing van de Wet open overheid Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2023D39468

Brieven regering

Planning behandeling begrotingen 2023 en 2024

Planning behandeling begrotingen 2023 en 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 233 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D34888

Brieven regering

Focusonderwerp Financieel Jaarverslag Rijk 2023

Focusonderwerp Financieel Jaarverslag Rijk 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 232 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2023D34746

Brieven regering

Beleidskeuzes uitgelegd: onderbouwing van voorstellen met financiële gevolgen

Beleidskeuzes uitgelegd: onderbouwing van voorstellen met financiële gevolgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2023D32926

Brieven regering

Update planning evaluatie Comptabiliteitswet 2016 en hoofdlijnenbrief

Update planning evaluatie Comptabiliteitswet 2016 en hoofdlijnenbrief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 230 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D30054

Brieven regering

Actieplan Taskforce Verbetering Financieel beheer

Actieplan Taskforce Verbetering Financieel beheer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 227 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2023D22859

Brieven regering

Kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2023

Kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2023. ). Ook lopen we in Europese vergelijking achter als we kijken naar de behaalde reductie in ETS-sectoren.11 Aan de positieve kant, heeft Nederland de afgelopen jaren een...

2023D20668