Brieven regering

Zoekresultaten (151)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Commissie voor de Rijksuitgaven

Brieven regering

Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het eerste halfjaar 2022

Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het eerste halfjaar 2022. 32 802 Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur Nr. 57 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 oktober 2022 Met de brief van 19 februari 2016 (Kamerstuk 32 802, nr. 23) is uw

2022D42622

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Heinen c.s. over in de Comptabiliteitswet de voorwaarde opnemen dat de Staten-Generaal zich voldoende geïnformeerd achten (Kamerstuk 36100-5)

Reactie op de motie van het lid Heinen c.s. over in de Comptabiliteitswet de voorwaarde opnemen dat de Staten-Generaal zich voldoende geïnformeerd achten (Kamerstuk 36100-5). 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 215 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september

2022D35069

Brieven regering

Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een politiek-bestuurlijke context: 'Waar voor ons geld'

Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een politiek-bestuurlijke context: 'Waar voor ons geld'. Kabinetsreactie Hierbij zend ik u het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) Publieke investeringen in een politiek-bestuurlijke context: Waar voor ons geld. Centraal in dit onderzoek staat de vraag hoe het kabinet efficiënt en

2022D31444

Brieven regering

Planning reactie Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer

Planning reactie Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 213 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2022 Op 30 mei 2022 ontving ik van de commissie

2022D30818

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over de spelregels voor het budgetrecht en het informatierecht van de Kamer op de deelkaders zorg en sociale zekerheid verduidelijken (Kamerstuk 35925-91)

Reactie op de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over de spelregels voor het budgetrecht en het informatierecht van de Kamer op de deelkaders zorg en sociale zekerheid verduidelijken (Kamerstuk 35925-91). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 172 BRIEF VAN DE

2022D29298

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Stoffer c.s. over versterking van de eigen financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie van het Rijk ontvangen

Reactie op de motie van het lid Stoffer c.s. over versterking van de eigen financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie van het Rijk ontvangen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld

2022D29009

Brieven regering

Opzet Taskforce Verbetering Financieel Beheer

Opzet Taskforce Verbetering Financieel Beheer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 865 Dossiertitel Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2022 Het beheer binnen de rijksoverheid staat onder druk. In de afgelopen jaren zijn de

2022D27266

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Financiën voor het jaar 2022

Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Financiën voor het jaar 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE

2022D25744

Brieven regering

Evaluatie verslaggevingsstelsel rijksoverheid

Evaluatie verslaggevingsstelsel rijksoverheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2022 In de kabinetsreactie1 op het eindrapport van de Adviescommissie

2022D23664

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de evaluatie 'Eerste ervaringen met de Strategische Evaluatieagenda (SEA)'

Reactie op verzoek commissie over de evaluatie 'Eerste ervaringen met de Strategische Evaluatieagenda (SEA)'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 208 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2022 Op 21

2022D22735

Brieven regering

Brede welvaart in de begrotingssystematiek

Brede welvaart in de begrotingssystematiek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 34 298 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2022 Deze Kamerbrief heeft als doel de beantwoording van de gewijzigde

2022D20650

Brieven regering

Karakter van de Voorjaarsnota 2022

Karakter van de Voorjaarsnota 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 Voorjaarsnota 2022 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2022 Hierbij stuur ik uw Kamer de Voorjaarsnota 2022 (Kamerstuk 36 120, nr. 1). De eerste Voorjaarsnota van

2022D22977

Brieven regering

Kabinetsreactie CBS Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2022 + aanbieding Nationale SDG-rapportage

Kabinetsreactie CBS Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2022 + aanbieding Nationale SDG-rapportage. de invoer van duurzame biogrondstoffen is het kabinet van mening dat de inzet hiervan een belangrijke rol speelt voor het bereiken van een klimaatneutrale en circulaire samenleving. Biogrondstoffen zijn onmisbaar om de afhankelijkheid van

2022D19644

Brieven regering

Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 32 802 Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2022 Met

2022D18935

Brieven regering

Proces van de begrotingsbehandeling

Proces van de begrotingsbehandeling. dat door iedereen is opgebracht. Het is belangrijk dat het proces hierover zo helder en tijdig mogelijk wordt gecommuniceerd. Het Nederlandse begrotingsproces staat internationaal goed aangeschreven1, maar onder meer de Raad van State (RvS) en de Studiegroepen Begrotingsruimte (SBR) zien mogelijkheden voor een

2022D14952

Naar boven