Amendementen

Zoekresultaten (12.797)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Flach 36378-25 ter vervanging van nr. 12 over een voorhangbepaling voor artikel 3.36

Gewijzigd amendement van het lid Flach 36378-25 ter vervanging van nr. 12 over een voorhangbepaling voor artikel 3.36.

2024D14966

Amendementen

Amendement Flach 36378-24 over meer ruimte voor lokale en provinciale regels ten behoeve van een goede energievoorziening

Amendement Flach 36378-24 over meer ruimte voor lokale en provinciale regels ten behoeve van een goede energievoorziening.

2024D14958

Amendementen

Amendement van het lid Rooderkerk 36378-23 over het bij verordening van gemeente of provincie kunnen vragen naar lokaal mede-eigenaarschap

Amendement van het lid Rooderkerk 36378-23 over het bij verordening van gemeente of provincie kunnen vragen naar lokaal mede-eigenaarschap. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr. 23...

2024D14908

Amendementen

Amendement van het lid Van Vroonhoven 36243-21 over rechterlijke ambtenaren met onbezoldigd buitengewoon verlof uitzonderen van de incompatibiliteit

Amendement van het lid Van Vroonhoven 36243-21 over rechterlijke ambtenaren met onbezoldigd buitengewoon verlof uitzonderen van de incompatibiliteit.

2024D14894

Amendementen

Amendement van het lid Grinwis 36412-9 over het facultatief maken van de tariefdifferentiatie voor de watersysteemheffing tussen woningen en niet-woningen binnen de categorie gebouwd

Amendement van het lid Grinwis 36412-9 over het facultatief maken van de tariefdifferentiatie voor de watersysteemheffing tussen woningen en niet-woningen binnen de categorie gebouwd. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 412 Wijziging van de...

2024D13967

Amendementen

Amendement Van den Hil over het ook tijdelijk maken van de regeling voor ouders met een partner buiten de EU, EER of Zwitserland, en het regelen van parlementaire instemming bij de horizonbepaling

Amendement Van den Hil over het ook tijdelijk maken van de regeling voor ouders met een partner buiten de EU, EER of Zwitserland, en het regelen van parlementaire instemming bij de horizonbepaling. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D10874

Amendementen

Amendement van het lid Van der Hil over een wetsevaluatie

Amendement van het lid Van der Hil over een wetsevaluatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 241 Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op...

2024D10751

Amendementen

Amendement van het lid Helder over incompatibiliteit van het rechterschap en het lidmaatschap van provinciale staten en de gemeenteraad

Amendement van het lid Helder over incompatibiliteit van het rechterschap en het lidmaatschap van provinciale staten en de gemeenteraad. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 243 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie...

2024D13781

Amendementen

Amendement van het lid Vondeling over incompatibiliteit van het rechterschap en het lidmaatschap van provinciale staten, de gemeenteraad en de waterschappen

Amendement van het lid Vondeling over incompatibiliteit van het rechterschap en het lidmaatschap van provinciale staten, de gemeenteraad en de waterschappen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 243 Wijziging van de Wet op de...

2024D14053

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen 36243-20 t.v.v. nr. 7 over financiële belangenverstrengeling bij partners van rechterlijke ambtenaren

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen 36243-20 t.v.v. nr. 7 over financiële belangenverstrengeling bij partners van rechterlijke ambtenaren.

2024D14671

Amendementen

Amendement van de leden Sneller en Van Nispen over een wettelijke regeling voor een code zaakstoedeling

Amendement van de leden Sneller en Van Nispen over een wettelijke regeling voor een code zaakstoedeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 243 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie...

2024D14233

Amendementen

Amendement van de leden Sneller en Van Vroonhoven 36243-12 t.v.v. nr. 11 over een meerderheid van ambtenaren met rechtspraak belast in de Raad voor de Rechtspraak

Amendement van de leden Sneller en Van Vroonhoven 36243-12 t.v.v. nr. 11 over een meerderheid van ambtenaren met rechtspraak belast in de Raad voor de Rechtspraak.

2024D14488

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Eerdmans 36243-19 t.v.v. nr. 18 over het schrappen van de incompatibiliteitsuitzondering voor rechter-plaatsvervangers

Gewijzigd amendement van het lid Eerdmans 36243-19 t.v.v. nr. 18 over het schrappen van de incompatibiliteitsuitzondering voor rechter-plaatsvervangers. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 243 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de...

2024D14669

Amendementen

Amendement van het lid Sneller over het terugdraaien van een eerder aangenomen verruiming van de verwateringsregeling

Amendement van het lid Sneller over het terugdraaien van een eerder aangenomen verruiming van de verwateringsregeling.

2024D14664

Amendementen

Amendement van het lid Eerdmans over het schrappen van de incompatibiliteitsuitzondering voor rechter-plaatsvervangers

Amendement van het lid Eerdmans over het schrappen van de incompatibiliteitsuitzondering voor rechter-plaatsvervangers.

2024D14586