Amendementen

Zoekresultaten (12.663)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Veldkamp 36394-12 t.v.v. nr. 9 over het uiterlijk per 1 juli 2024 voorzien in een regeling voor eigen bijdragen voor werkenden

Gewijzigd amendement van het lid Veldkamp 36394-12 t.v.v. nr. 9 over het uiterlijk per 1 juli 2024 voorzien in een regeling voor eigen bijdragen voor werkenden.

2024D07005

Amendementen

Amendement van het lid Keijzer 36394-11 over het stoppen van de financiële toelage bij inkomsten uit arbeid

Amendement van het lid Keijzer 36394-11 over het stoppen van de financiële toelage bij inkomsten uit arbeid. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 394 Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke...

2024D07004

Amendementen

Amendement van het lid Piri 36394-10 over het niet verbinden van een maximale termijn aan het vervallen van de wet

Amendement van het lid Piri 36394-10 over het niet verbinden van een maximale termijn aan het vervallen van de wet.

2024D06992

Amendementen

Amendement van het lid Kröger over het opheffen van de vrijstelling in de kolenbelasting.

Amendement van het lid Kröger over het opheffen van de vrijstelling in de kolenbelasting.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van...

2024D05750

Amendementen

Amendement van het lid Beckerman over het uiterlijk 1 mei 2024 bieden van duidelijkheid aan werknemers over aanspraak op om- en bijscholing

Amendement van het lid Beckerman over het uiterlijk 1 mei 2024 bieden van duidelijkheid aan werknemers over aanspraak op om- en bijscholing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod...

2024D05676

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Teunissen ter vervanging van nr. 10 over uitbreiding van het verbod naar biomassa

Gewijzigd amendement van het lid Teunissen ter vervanging van nr. 10 over uitbreiding van het verbod naar biomassa. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie...

2024D05768

Amendementen

Amendement van het lid Kröger over het bieden van een mogelijkheid voor herinvoering van een productiebeperking voor kolencentrales

Amendement van het lid Kröger over het bieden van een mogelijkheid voor herinvoering van een productiebeperking voor kolencentrales. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie...

2024D05763

Amendementen

Amendement van het lid Teunissen over uitbreiding van het verbod naar biomassa

Amendement van het lid Teunissen over uitbreiding van het verbod naar biomassa. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli...

2024D05732

Amendementen

Amendement van het lid Kröger over een geheel verbod op kolen per 2025

Amendement van het lid Kröger over een geheel verbod op kolen per 2025. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 197 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7...

2023D07838

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Kröger 36197-20 t.v.v. nr. 7 over een geheel verbod op kolen na 31 december 2025

Gewijzigd amendement van het lid Kröger 36197-20 t.v.v. nr. 7 over een geheel verbod op kolen na 31 december 2025.

2024D06878

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 9 over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 9 over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer. Tweede Kamer der...

2024D06601

Amendementen

Amendement van het lid Veldkamp 36394-9 over het uiterlijk per 1 juli 2024 voorzien in een regeling voor eigen bijdragen voor werkenden

Amendement van het lid Veldkamp 36394-9 over het uiterlijk per 1 juli 2024 voorzien in een regeling voor eigen bijdragen voor werkenden.

2024D06960

Amendementen

Amendement van het lid Krul 36136-10 over ook voltijdsopleidingen binnen het hoger onderwijs met leeruitkomsten kunnen laten werken

Amendement van het lid Krul 36136-10 over ook voltijdsopleidingen binnen het hoger onderwijs met leeruitkomsten kunnen laten werken.

2024D06932

Amendementen

Amendement van het lid Bikker over het vervroegen van de definitieve beëindiging van de gaswinning uit het Groningerveld naar 1 mei 2024

Amendement van het lid Bikker over het vervroegen van de definitieve beëindiging van de gaswinning uit het Groningerveld naar 1 mei 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 441 Wijziging van de Gaswet en...

2024D04690

Amendementen

Amendement van de leden Krul en Stoffer over middelen voor een Parent Teacher Association

Amendement van de leden Krul en Stoffer over middelen voor een Parent Teacher Association. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap...

2024D01007