Amendementen

Zoekresultaten (12.657)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van het lid Bikker over het vervroegen van de definitieve beëindiging van de gaswinning uit het Groningerveld naar 1 mei 2024

Amendement van het lid Bikker over het vervroegen van de definitieve beëindiging van de gaswinning uit het Groningerveld naar 1 mei 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 441 Wijziging van de Gaswet en...

2024D04690

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Teunissen ter vervanging van nr. 10 over uitbreiding van het verbod naar biomassa

Gewijzigd amendement van het lid Teunissen ter vervanging van nr. 10 over uitbreiding van het verbod naar biomassa. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie...

2024D05768

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 9 over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 9 over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer. Tweede Kamer der...

2024D06601

Amendementen

Amendement van het lid Kröger over het bieden van een mogelijkheid voor herinvoering van een productiebeperking voor kolencentrales

Amendement van het lid Kröger over het bieden van een mogelijkheid voor herinvoering van een productiebeperking voor kolencentrales. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie...

2024D05763

Amendementen

Amendement van het lid Kröger over het opheffen van de vrijstelling in de kolenbelasting.

Amendement van het lid Kröger over het opheffen van de vrijstelling in de kolenbelasting.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van...

2024D05750

Amendementen

Amendement van het lid Beckerman over het uiterlijk 1 mei 2024 bieden van duidelijkheid aan werknemers over aanspraak op om- en bijscholing

Amendement van het lid Beckerman over het uiterlijk 1 mei 2024 bieden van duidelijkheid aan werknemers over aanspraak op om- en bijscholing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod...

2024D05676

Amendementen

Amendement van het lid Teunissen over uitbreiding van het verbod naar biomassa

Amendement van het lid Teunissen over uitbreiding van het verbod naar biomassa. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 197 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli...

2024D05732

Amendementen

Amendement van de leden Krul en Stoffer over middelen voor een Parent Teacher Association

Amendement van de leden Krul en Stoffer over middelen voor een Parent Teacher Association. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap...

2024D01007

Amendementen

Amendement van het lid Van der Vlies over het vaststellen van de landelijke leeftijdsgrens voor het verstrekken van alcoholhoudende drank op 18 jaar

Amendement van het lid Van der Vlies over het vaststellen van de landelijke leeftijdsgrens voor het verstrekken van alcoholhoudende drank op 18 jaar. 32 022 Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de...

2010D07690

Amendementen

Amendement van het lid Wilders over het verlagen van de woonlasten voor sociale huurwoningen met 10%

Amendement van het lid Wilders over het verlagen van de woonlasten voor sociale huurwoningen met 10%. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken...

2022D24358

Amendementen

Amendement van het lid Smaling over het in het kader van het winningsplan verrichten van een nulmeting

Amendement van het lid Smaling over het in het kader van het winningsplan verrichten van een nulmeting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-...

2016D29156

Amendementen

Amendement van de leden Rog en Bisschop over bij AMvB invullen van 'evident ondoelmatige besteding'

Amendement van de leden Rog en Bisschop over bij AMvB invullen van 'evident ondoelmatige besteding'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 102 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het...

2020D01883

Amendementen

Amendement van het lid Van Baarle over een pilot voor actieve ondersteuning bij algoritmische toepassingen

Amendement van het lid Van Baarle over een pilot voor actieve ondersteuning bij algoritmische toepassingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en...

2022D41287

Amendementen

Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur

Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 570 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur...

2020D40570

Amendementen

Amendement van het lid Van Baarle over het verlagen van het drempelbedrag waarboven gegevens over gever en bijdrage openbaar worden gemaakt naar 2.500 euro

Amendement van het lid Van Baarle over het verlagen van het drempelbedrag waarboven gegevens over gever en bijdrage openbaar worden gemaakt naar 2.500 euro. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 657 Wijziging van de...

2022D04954