Amendementen

Zoekresultaten (4.496)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen, Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)

Amendementen

Amendement van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij ter vervanging van nr. 16 over extra middelen voor gedetineerdenbegeleiding buitenland

Amendement van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij ter vervanging van nr. 16 over extra middelen voor gedetineerdenbegeleiding buitenland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het...

2023D47308

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 8 over het afbouwen van de vrijstelling voor energiebelasting voor aardgas voor elektriciteitsopwekking

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 8 over het afbouwen van de vrijstelling voor energiebelasting voor aardgas voor elektriciteitsopwekking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 426 Wijziging van enkele...

2023D44451

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 12 over het verhogen van het ODA-budget

Gewijzigd amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 12 over het verhogen van het ODA-budget. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 435 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en...

2023D44859

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 13 over het toevoegen van € 70 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023

Nader gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 13 over het toevoegen van € 70 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36...

2023D44873

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 3 over het toevoegen van € 60 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 3 over het toevoegen van € 60 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 435...

2023D44776

Amendementen

Amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 7 over het verhogen van het ODA-budget met ongeveer 120 miljoen

Amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 7 over het verhogen van het ODA-budget met ongeveer 120 miljoen.

2023D44766

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 6 over het per 2025 afschaffen van de vrijstelling voor energiebelasting voor non-energetisch verbruik van aardgas

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 6 over het per 2025 afschaffen van de vrijstelling voor energiebelasting voor non-energetisch verbruik van aardgas. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 426...

2023D44446

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens ter vervanging van nr. 10 over aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling en schenk- en erfrecht voor familiebedrijven

Gewijzigd amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens ter vervanging van nr. 10 over aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling en schenk- en erfrecht voor familiebedrijven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 421 Wijziging...

2023D44539

Amendementen

Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 44 over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf

Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 44 over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van...

2023D44609

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 105 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 105 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas. Tweede...

2023D44537

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Erkens en Stoffer ter vervanging van nr. 58 over het halveren van de verhoging van de alcoholaccijns en het verhogen van de accijns op tabak en de kansspelbelasting

Gewijzigd amendement van de leden Erkens en Stoffer ter vervanging van nr. 58 over het halveren van de verhoging van de alcoholaccijns en het verhogen van de accijns op tabak en de kansspelbelasting. Tweede Kamer der...

2023D44424

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek

Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele...

2023D44422

Amendementen

Amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 6 over het verhogen van het ODA-budget met ongeveer 120 miljoen

Amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 6 over het verhogen van het ODA-budget met ongeveer 120 miljoen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 435 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van...

2023D44620

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Koekkoek ter vervanging van nr. 6 over het per 2024 afschaffen van de vrijstelling voor kolenbelasting voor duaal gebruik

Gewijzigd amendement van het lid Koekkoek ter vervanging van nr. 6 over het per 2024 afschaffen van de vrijstelling voor kolenbelasting voor duaal gebruik. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 432 Wijziging van de...

2023D44249

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Koekkoek ter vervanging van nr. 14 over het per 2024 afschaffen van de vrijstelling voor kolenbelasting voor duaal gebruik

Nader gewijzigd amendement van het lid Koekkoek ter vervanging van nr. 14 over het per 2024 afschaffen van de vrijstelling voor kolenbelasting voor duaal gebruik. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 432 Wijziging van...

2023D44377