Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Van der Wal-Zeggelink, Ch.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wet natuurcompensatiebank

Dit wetsvoorstel regelt de instelling van een natuurcompensatiebank in de vorm van een register dat wordt beheerd door de minister voor Natuur en Stikstof. De natuurcompensatiebank heeft als doel om op een gecoördineerde manier natuurmaatregelen te nemen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang.

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink
minister voor Natuur en Stikstof

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Ch. van der Wal-Zeggelink VVD
36076

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink
minister voor Natuur en Stikstof

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Naar boven