Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Schippers, E.I.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Dit wetsvoorstel regelt de overheveling van een groot deel van reguleringstaak van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) naar VWS. Het regelt ook de overheveling van het zorgspecifieke markttoezicht van de NZa naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zodat er meer ruimte voor innovatieve contracten ontstaat. Het wetsvoorstel dient de volgende doelen: een duidelijke positionering van de NZa als onafhankelijke toezichthouder en deregulering (omslag van verbodstelsel naar gebodstelsel).

Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
E.I. Schippers VVD
H.G.J. Kamp VVD
S.A. Blok VVD
34445

Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Naar boven