Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Becker, B.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wet toets rechthebbenden bijstand

Bij een bijstandsaanvraag moeten gemeenten toetsen of de aanvrager daadwerkelijk recht op bijstand heeft. Als de aanvrager een vreemdeling is, moet vast komen te staan dat deze een rechtmatig verblijf in Nederland heeft. Aangezien gemeenten niet bevoegd zijn dit rechtmatig verblijf vast te stellen, moeten zij dit uitbesteden aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Nu is het zo dat gemeenten eerst een bijstandsuitkering verstrekken en dat de IND achteraf het verblijfsrecht toetst. Met dit initiatiefwetsvoorstel wil de indiener regelen dat de beoordeling niet achteraf, maar tijdens een lopende bijstandsaanvraag wordt gedaan.

Indiener B. Becker
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
B. Becker VVD
33984

Indiener B. Becker
Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naar boven