Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (3)

U zoekt in 2014

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Fritsma en De Graaf Terugzending criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Het initiatiefwetsvoorstel strekt er toe criminele Nederlanders afkomstig van Aruba, Curaçao en Sint Maarten terug te sturen en hen eventueel een inreisverbod op te leggen. Het voorstel neemt de kern van het regerings-voorstel dat in 2007 namens de regering is ingediend door de toenmalige Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Verdonk tot uitgangspunt. Het onderhavige voorstel voorziet in de mogelijkheid van verblijfsbeëindiging voor Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten overeenkomstig de «glijdende schaal» zoals die wordt gehanteerd voor vreemdelingen.

Indiener S.R. Fritsma
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.R. Fritsma PVV
M. de Graaf PVV
34044

Indiener S.R. Fritsma
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Koninkrijksrelaties

Wetsvoorstellen

Wet toets rechthebbenden bijstand

Bij een bijstandsaanvraag moeten gemeenten toetsen of de aanvrager daadwerkelijk recht op bijstand heeft. Als de aanvrager een vreemdeling is, moet vast komen te staan dat deze een rechtmatig verblijf in Nederland heeft. Aangezien gemeenten niet bevoegd zijn dit rechtmatig verblijf vast te stellen, moeten zij dit uitbesteden aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Nu is het zo dat gemeenten eerst een bijstandsuitkering verstrekken en dat de IND achteraf het verblijfsrecht toetst. Met dit initiatiefwetsvoorstel wil de indiener regelen dat de beoordeling niet achteraf, maar tijdens een lopende bijstandsaanvraag wordt gedaan.

Indiener B. Becker
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
B. Becker VVD
33984

Indiener B. Becker
Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Mohandis en Rog Introductie verlengde kwalificatieplicht

Met dit wetsvoorstel beogen de indieners om het instrumentarium, om voortijdig schoolverlaten te bestrijden, aan te vullen. Voorgesteld wordt om voor de groep voortijdig uitvallers bestaande uit jongeren van 18, 19 en 20 jaar te komen tot een verlengde kwalificatieplicht om het voortijdig schoolverlaten verder te reduceren. Concreet wordt met het onderhavige wetsvoorstel de invoering van een partiële verlengde kwalificatieplicht tot 21 jaar geïntroduceerd voor gemeenten die te maken hebben met een hoog percentage voortijdig schooluitval onder 18-plussers en waarbij alle andere middelen onvoldoende tot geen effect sorteren.

Indiener H.E. de Hoop
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
M. Mohandis PvdA
M.R.J. Rog CDA
33925

Indiener H.E. de Hoop
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Naar boven